Nyheter

Referat og PP fra foresattmøter

08.09.2016

Her finner du presentasjoner fra de siste foresattmøter

Les saken

Unntak fra fraværsregelen

17.08.2016

Her er skjemaet du skal fylle ut og levere til kontaktlærer hvis du har gyldig fravær som skal unntas fra 10 %-regelen.

Les saken

Fullmakt

16.08.2016

Skole - hjem fullmakt. Elever over 18 år kan gi skolen fullmakt til informasjonsutveksling med foresatte om vesentlige forhold som karakterer, fravær og brudd på skolereglementet. Fullmakten gis til kontaktlærer, faglærer, rådgiver og skolens ledelse.

Les saken