Kalender

< juni 2017 >
M T O T F L S
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01 juni Prøver og eksamen
01 juni Prøver og eksamen
01 juni Prøver og eksamen
02 juni Prøver og eksamen
02 juni Prøver og eksamen

Eksamen økonomi og ledelse

Kl: 08:30 - 14:00

02 juni Prøver og eksamen

Eksamen økonomistyring

Kl: 08:30 - 14:00

02 juni Prøver og eksamen

Norsk skriftlig yrkesfag 2SSS

Kl: 08:30 - 14:00

13-14 juni Prøver og eksamen
13 juni Prøver og eksamen

Vg 3 klagefrist, hurtigklage standpunkt

Klagene MÅ begrunnes og skrives på pc og eget skjema http://www.eikeli.vgs.no/for-elever/regler-og-rutiner/klage%20p%E5%20standpunktkarakter/

13 juni Prøver og eksamen
14 juni Prøver og eksamen
14 juni Prøver og eksamen
15-16 juni Prøver og eksamen
15 juni
15 juni Prøver og eksamen
15 juni Prøver og eksamen
15 juni Prøver og eksamen
15 juni

Ingen ordinær undervisning for elever i Vg1

  Ingen ordinær undervisning for elever i Vg1

15-16 juni Prøver og eksamen
16 juni Prøver og eksamen
16 juni Prøver og eksamen

Ingen ordinær undervisning for elevene som ikke er trukket ut til muntlig/muntlig praktisk eksamen

Ingen ordinær undervisning for elevene som ikke er trukket ut til muntlig/muntlig praktisk eksamen

16 juni Prøver og eksamen
19 juni Prøver og eksamen
19 juni Arrangementer
19 juni Arrangementer
19-21 juni

Innlevering av lærebøker og tømming av bokskap

Se egen plan for tidspunkt, samt de som har eksamen leverer utenom. Vg 2 og vg 3 19. og 20. Juni Vg 1 21. Juni Alle som ikke kan levere disse dagene kan få egen avtale

19 juni Prøver og eksamen
20 juni Prøver og eksamen
20 juni Prøver og eksamen
20 juni Prøver og eksamen
21 juni Arrangementer
21 juni Prøver og eksamen

Vg 3 - Klagefrist hurtigklage skriftlig eksamen

Sted: Meldes skriftlig til eksamensansvarlig Liv Ragna R. Wang

21 juni Prøver og eksamen

Vg 1, Vg 2, Vg 3 - Klagefrist, standpunktkarakter - alle elever

Klagene må begunnes, skrives på pc samt føres på eget skjema!  Se her:  http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/videregaende-skole/klage-pa-karakter/

22 juni Arrangementer
27 juni Prøver og eksamen

Vitnemål/kompetansebevis

Kl: 09:00 - 15:00

Sted: Hentes på kontoret

30 juni Prøver og eksamen

Vg 1, Vg 2, Vg 3 - Klagefrist offentlig skriftlig eksamen, alle elever

Sted: Meldes til skolens kontor v/ Liv Ragna R. Wang

Innenkl. 15.00!