Obligatorisk forberedelsesdag for elever i Vg3 som skal opp til muntlig eksamen