Skolerute for Eikeli vgs skoleåret 2017/18

Måned Skoledager for elever  Spesielle dager
August 11 Første skoledag onsdag 17/8
September 21  
Oktober 17 Høstferie uke 40. Elevinnsamling 26/10
November 21 Elever fri 24/11
Desember 15 Juleferie f.o.m. fredag 22/12
Januar 21 Juleferie t.o.m. tirsdag 2/1
Februar 15 Vinterferie uke 8, 19/2-23/2
Mars 17  Påskeferien 26/3 - 2/4
April 20  Påskeferien t.o.m 2/4
Mai 18 Fri 1/5, 10/5, 11/5,  17/5, 21/5
Juni 16 Siste skoledag 22/6
Sum 190  

 

Kilde AFK, se også http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/videregaende-skole/skoleruta/

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2017-2021

Aktivitet / Skoleår

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Skolestart 17. august 16. august 20. august 18. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 22. des - 2. jan 24. des - 02. jan 23. des - 01. jan 23. des - 03. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 26. mars - 2. april 15.-22. april 6.-13. april 29. mars - 5. april
Siste skoledag 22. juni 21. juni 23. juni 22. juni
Fridager 1. mai
10. mai
17. mai
21. mai
1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
01. juni

1. mai
13. mai
17. mai
24. mai