Skolerute for Eikeli vgs skoleåret 2016/17

Måned Skoledager for elever  Spesielle dager
August 11 Første skoledag onsdag 17/8
September 22  
Oktober 15 Høstferie uke 40. Fri Fredag 28/10-16
November 21 Nettverkdag for lærere, fri for elever fredag 25/11-16
Desember 15 Juleferie f.o.m. torsdag 22/12
Januar 21 Juleferie t.o.m. mandag 2/1-17
Februar 15 Vinterferie uke 8
Mars 23  
April 14  Påskeferie f.o.m 10/4 t.o.m 17/4
Mai 20 Fri 1/5, 17/5, 25/5
Juni 15 Pinse 5/6. Siste skoledag 22/6
Sum 192  

 

Kilde AFK, se også http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/videregaende-skole/skoleruta/

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2015-2018

Aktivitet / Skoleår

2016 - 2017

2017 - 2018

2018-2019

2019-2020

Skolestart 17. august 17. august 20. august 20. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 22. des - 2. jan 22. des - 2. jan 24. des- 01. jan 23. des- 01. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 10. - 17. april 26. mars - 2. april 15.-22. april 6.-13. april
Siste skoledag 22. juni 22. juni 21. juni 23. juni
Fridager 1. mai
17. mai
25. mai
5. juni
1. mai
10. mai
17. mai
21. mai
1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
10. juni