Mestring av eksamensangst

Kurs for mestring av eksamensangst. Kontakt rådgiver for mer info. Veiledningssenteret Elias Smiths vei 15 1337 Sandvika, 4. etg. Sandvika vgs

 

Veiledningssenteret

Elias Smiths vei 15

1337 Sandvika, 4. etg. Sandvika vgs

Kontaktperson

Katinka Borch-Nielsen Thorkildsen

Rådgiver

E-post katinka.thorkildsen@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00