Nyheter

Referater og pp fra foresattmøter

Vi legger ut alle PP etc fra våre foresattmøter. Du finner dem her

Fotografering

Alle elever og noen ansatte skal fotograferes. Her finner dere tider for når din klasse skal møte! NB! Vær presis.

Nye regler om skolemiljøet

Nye regler om elevenes skolemiljø - nytt kapittel 9 A i Opplæringsloven

Busskort

Bor du mer enn 6 km fra skolen? Da har du krav på busskort

Karakter i fag med for høyt fravær

Ønsker du å klage på avgjørelsen om ikke vurdering i fag hvor du har for høyt fravær? Da kan du bruke dette skjemaet. Det må være gode grunner for denne søknaden, og du mener det er en høyst urimelig avgjørelse!

Foreldremøte 29. mars

Her finner du pp fra møtet

Eikeli vgs - Biblioteket

Lurer du på noe om læremidler?

Søknadskjemaer om å få karakter i fag med udokumentert fravær over 10 %

Har du høyt udokumentert fravær? Se her

Referat og PP fra foresattmøter

Her finner du presentasjoner fra de siste foresattmøter

Unntak fra fraværsregelen

Her er skjemaet du skal fylle ut og levere til kontaktlærer hvis du har gyldig fravær som skal unntas fra 10 %-regelen.