Heldagsprøve uken

Har du oversikt over når og hvor du skal være? Samt hvilke fag du skal ha prøve i? Se her for mer info!

Husk å være forberedt! Ha med alle hjelpemidler, samt sjekket at data'n din funker? 

Se på ITL for mer info! 

Alle prøver starter 08.15. Maksimalt tillatt tid er 5 klokketimer, noter dette på oppgaven. Elever som har krav på ekstra tid får inntil en time ekstra. 

Heldagsprøvene starter kl 08.15 og er slutt kl 13.15. Elever med ekstra tid kan sitte til kl 14.15.
Vesker, bager, plastposer og klær legges fram ved tavla. Ved bruk av nettbaserte hjelpemidler er det kun de isolerte IP-adresser som fylkeskommunen har åpnet for som er tillatt. Det er ikke tillatt å bruke verktøy som tillater kommunikasjon. Oversettelsesprogrammer er heller ikke tillatt i norsk, engelsk eller fremmedspråk. 

Elevene må ikke snakke sammen og heller ikke låne noe av hverandre. Elevene skal ha med alt nødvendig utstyr.

NB! Elever som bruker Brettboka MÅ ha lastet ned appen slik at man kan bruke Brettboka offline! 

Gå til Brettboka.no, les hva som står for lasting ned av appen til ditt operativ system. Så må du laste ned de aktuelle bøkene du ønsker å bruke å da må du ha koden du fikk til og begynne med ( se mailen din). Snakk med Rådgiver Cecilie, eller Hanne på Biblioteket.

Elever leverer fra seg mobiltelefoner. Telefonene skal være slått helt av. Disse legges ved pult ved tavle, leveres ut til elevene når besvarelse blir levert. Telefoner som ikke kan slås av må leveres på kontoret i flymodus.

Kontaktpersoner

Ove Brugård

E-post ove.brugard@eikeli.vgs.no

Liv Ragna Rohde Wang

Studieleder og avdelingsleder realfag.

E-post Liv.Ragna.Rohde.Wang@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 15