Tyskverksted

Hver torsdag er det tyskverksted for alle som vil jobbe mer med tyskfaget! Alle som ønsker kan delta. Fra kl. 1400 - 1500, rom 207.

 Vi tilbyr leksehjelp i tysk for både VG1- og VG2/3-elever torsdager kl. 14.00-15.00 på rom 207. Ta med oppgaver og du vil få hjelp av tysklærer Kristin Berg.