Åpen dag

Vi ønsker foresatte og elever velkommen til åpen dag tirsdag 15. januar 2019

På dagtid:

Elever møter til program som begynner klokken 0900 eller 1200. Hvert program varer litt over en time.  På denne reisen på Eikeli vil du få en introduksjon av elevrådsformannen, snakke med Eikeli elever, få en omvisning og få en introduksjon til skolens tilbud. Det er viktig at du møter presis på disse tidspunktene.

 

På kveldstid fra 17.00-20.30:

Foresatte og elever er velkomne. Det blir felles informasjon om skolen klokken 17.30-18.00 og 19.00-1930 i auditoriet. Utenom disse tidene blir det  arrangert omvisninger og gis mulighet til å snakke med  noen av skolens elever.

 

Kontaktperson

Mona Berit Standahl

Avdelingsleder økonomiske fag, karriererådgiver.

E-post mona.berit.standahl@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 16