Eksamensplaner

Her vil du finne eksamensplaner for hvert år

Viktig Informasjon til alle elever om eksamen

 

NB! Last ned dok. under "vedlegg" eller her

Se også filen til høyre  for mer informasjon.

 

 

 

* Meldinger om skriftlig trekkfag og muntlig eksamen gis ikke over telefon.

* Hvis du ønsker å klage på standpunktkarakter eller eksamen, henvend deg snarest til eksamensansvarlig (Liv Ragna Rohde Wang) for klageskjema og eventuelt ytterligere informasjon. Se også skolens hjemmeside for informasjon http://www.eikeli.vgs.no/for-elever/regler-og-rutiner/

* All informasjon om eksamen ligger på skolens hjemmeside: http://www.eikeli.vgs.no/for-elever/eksamen/

* Det henvises til skolens hjemmeside for oppsatte eksamensdager:

 

 

Generelt om eksamen

Fredag 12. mai kl. 09.00. Melding om skriftlige trekkfag. Alle elever må møte på skolen denne dagen

Elever i Vg3 får utlevert konvolutt om sitt trekk på oppsatt rom. Se infotavle i vestibyle eller It’learning for hvor du skal møte.

Elever i Vg1 og Vg2 får vite trekket ved oppslag i vestibyle. Elever som er trukket ut til eksamen går ned i auditoriet for eksamensorientering. Orienteringen begynner kl 09.15.

 

Legg merke til følgende:

* Hvilket eksaminandnummer du har

* Hvor du skal sitte under eksamen

* Hvilke(t) fag du skal opp til eksamen i og hvilken dag

* Oppmøte skriftlig eksamen er kl 08.30, og husk legitimasjon

 

Elevene innen studiespesialisering og service og samferdsel:

Vg3 - Alle elever trekkes ut i fire fag, 3 skriftlige og ett muntlig eller muntlig-praktisk fag

Vg2 - Alle elever trekkes ut i til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.

Vg1 - ca. 20 % av elevene trekkes ut til eksamen i ett fag. Skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk

Vg1 og Vg2 Service og samferdsel – 20 % av elevene trekkes ut til skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk eksamen. I tillegg skal alle elever i 2SSS opp til en tverrfaglig praktisk eksamen.

 

MENER DU AT DU ER TRUKKET UT I FEIL FAG ELLER MANGLER FAG – TA STRAKS KONTAKT MED SKOLENS KONTOR

Feil kan være:

* Ikke trukket ut i nok fag

* Trukket ut i fag du har sluttet i eventuelt ikke har

 

Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Offentliggjøring av trekk til muntlig eksamen skjer 48 timer før eksamensgjennomføring i vestibylen kl. 09.00. Det er oppmøteplikt.

Kontaktpersoner

Liv Ragna Rohde Wang

Studieleder og avdelingsleder realfag.

E-post Liv.Ragna.Rohde.Wang@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 15

Gro L'Orsa

Konsulent

E-post gro.lorsa@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 11