Eksamensplaner

Her vil du finne eksamensplaner for hvert år

Viktig Informasjon til alle elever om eksamen

våren 2016

Se også filen til høyre  for mer informasjon.

 

 • Meldinger om skriftlig trekkfag og muntlig eksamen gis ikke over telefon.
 • Elever som ønsker å få tilsendt sitt vitnemål, må levere en frankert og adressert konvolutt til kontoret.
 • Hvis du ønsker å klage eksamen, henvend deg til eksamensansvarlig Liv Ragna Rohde Wang.
 • Hvis du skal klage på standpunktkarakter, benytt klageskjma på skolens hjemmeside.  Klagen må skrives elektronisk,  skrives ut og underskrives. Leveres skolen kontor innen fristen som er 10 dager.
 •  All informasjon om eksamen, klager på karakterer finner du på skolens hjemmeside.
 • Det henvises til skolens kalender på hjemmeside for oppsatte eksamensdager

Generelt om eksamen

 

Fredag 13. mai kl. 09.00. Melding om skriftlige trekkfag skjer ved oppslag i vestibylen. Elever i Vg3 får utlevert konvolutt om sitt trekk på oppsatt rom.

 Elever i Vg1 og Vg2 som er trukket ut til eksamen går ned i auditoriet for eksamensorientering. Orienteringen begynner kl 09.15

Legg merke til følgende:

 • Hvilket eksaminandnummer du har
 • Hvor du skal sitte under eksamen
 • Hvilke(t) fag du skal opp til eksamen i og hvilken dag

 Elevene innen studiespesialisering:

Vg3 -     Alle elever trekkes ut i fire fag, 3 skriftlige og ett muntlig eller  muntlig-praktisk fag

Vg2 -     Alle elever trekkes ut i til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.

Vg1 -     ca. 20 % av elevene trekkes ut til eksamen i ett fag. Skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk

Vg1 og Vg2 Service og samferdsel – 20 % av elevene trekkes ut til skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk eksamen. I tillegg skal alle elever i 2SSS opp til en tverrfaglig praktisk eksamen.

 MENER DU AT DU ER TRUKKET UT I FEIL FAG ELLER MANGLER FAG – TA STRAKS KONTAKT MED SKOLENS KONTOR

Feil kan være:

 • Ikke trukket ut i nok fag
 • Trukket ut i fag du har sluttet i eventuelt ikke har

 Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Offentliggjøring av trekk til muntlig eksamen skjer 48 timer før eksamensgjennomføring i vestibylen kl. 09.00. Det er oppmøteplikt.

 

 

Kontaktpersoner

Liv Ragna Rohde Wang

Studieleder og avdelingsleder realfag.

E-post Liv.Ragna.Rohde.Wang@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 15

Gro L'Orsa

Konsulent

E-post gro.lorsa@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 11