Eksamensplaner

Her vil du finne eksamensplaner for hvert år

Viktig Informasjon til alle elever om eksamen

Eksamensplan for 2018, alle fag! Du kan også laste det ned under "vedlegg" i høyre kolonne!

 Generellt om eksamen

Minner om at datamaskinen MÅ være avslått på oppmøte til eksamen. Den må også være oppdatert, samt at man må ha sjekket om div programmer fungerer som de skal.

Man har ikke anledning til å gjøre dette når eksamen har startet!

 

 

 • Meldinger om skriftlig trekkfag og muntlig eksamen gis ikke over telefon.
 • Hvis du ønsker å klage på standpunktkarakter eller eksamen, henvend deg snarest til eksamensansvarlig (Liv Ragna Rohde Wang) for klageskjema og eventuelt ytterligere informasjon. Se også skolens hjemmeside for informasjon

http://www.eikeli.vgs.no/for-elever/regler-og-rutiner/

 • All informasjon om eksamen ligger på skolens hjemmeside:

http://www.eikeli.vgs.no/for-elever/eksamen/

 

Torsdag 15. mai kl. 09.00. Melding om skriftlige trekkfag. Alle elever må møte på skolen denne dagen.

 • Elever i Vg3 får utlevert konvolutt om sitt trekk på oppsatt rom. Se infotavle i vestibyle eller It’learning for hvor du skal møte.
 • Elever i Vg1 og Vg2 får vite trekket ved oppslag i vestibyle. Elever som er trukket ut til eksamen går ned i auditoriet for eksamensorientering. Orienteringen starter kl 09.15.

 

Legg merke til følgende:

 • Hvilket PAS eksamensnummer du har
 • Hvor du skal sitte under eksamen
 • Hvilke(t) fag du skal opp til eksamen i og hvilken dag. Enkelte fag har forberedelsesdag, med oppmøte på skolen kl 09.00
 • Oppmøte til skriftlig eksamen er senest kl 08.30. Husk legitimasjon.

 

Elevene innen studiespesialisering og service og samferdsel:

Vg3 -     Alle elever trekkes ut i fire fag, 3 skriftlige og ett muntlig eller muntlig-praktisk fag

Vg2 -     Alle elever trekkes ut i til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.

Vg1 -     ca. 20 % av elevene trekkes ut til eksamen i ett fag. Skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk

Vg1 og Vg2 Service og samferdsel – 20 % av elevene trekkes ut til skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk eksamen. I tillegg skal alle elever i 2SSS opp til en tverrfaglig praktisk eksamen.

 

MENER DU AT DU ER TRUKKET UT I FEIL FAG ELLER MANGLER FAG – TA STRAKS KONTAKT MED SKOLENS KONTOR

Feil kan være:

 • Ikke trukket ut i nok fag
 • Trukket ut i fag du har sluttet i eventuelt ikke har

 

Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Offentliggjøring av trekk til muntlig eksamen skjer 48 timer før eksamensgjennomføring i vestibylen kl. 09.00. Det er oppmøteplikt.

Melding om trekk

Trinn og klasser

Muntlig, muntlig praktisk og praktisk eksamen

Mandag 11. juni

Forberedelse tverrfaglig eksamen for 2SSS, 11. og 12. juni

Tverrfaglig eksamen onsdag 13. juni

Tirsdag 12. juni Kl 09.00

Vg3 SSP

Torsdag 14. juni

Tirsdag 19. juni kl 09.00

Vg1 og Vg2 SSP og 1SSS og 2SSS

Torsdag 21. juni

NB! Last ned Dok i høyre kolonne eller øverst på denne siden, om  du ønsker å skrive ut informasjonen.

VIKTIGE DATOER:

Dato

Kl.

Hva

15. mai

 

Kl 09.00

Offentliggjøring av trekk til skriftlig offentlig eksamen

Vg3 får personlig brev med opplysning om trekk på oppsatt rom, se egen plan

Vg1 og Vg2 – ved oppslag i vestibyle

8. juni

Kl 12.00

Offentliggjøring av standpunktkarakterer for Vg3 og 2SSS på skolearena.

11. juni

Kl 15.00

Vg3 – Klagefrist, hurtigklage standpunktkarakter

Hurtigklagene blir behandlet i begynnelsen av juli. Klagene må begrunnes og skrives på pc på egne skjemaer. For retningslinjer og skjemaer se skolens hjemmeside eller benytt vedlagt link. Klagene leveres underskrevet på skolens kontor innen fristen.    http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/videregaende-skole/klage-pa-karakter/ 

18. juni

Egen plan

Vg1 og Vg2 - volleyballdag

18. juni

Kl 18.00

Avslutning for Vg3,  for elever og foresatte

19. og

20.  juni

 

Fellessensur offentlig skriftlig eksamen. Karakterene blir offentliggjort på Skolearena etter hvert som de kommer inn.  Eventuelle klager meldes skriftlig med brev eller epost til skolens kontor post@eikeli.vgs.no eller eksamensansvarlig

Liv Ragna Rohde Wang liv.ragna.rohde.wang@eikeli.vgs.no

15. og 18 juni

Egen plan

Vg3 - Innlevering utlånsbøker og tømming og rengjøring av bokskap

19. juni

Kl 12.00

Offentliggjøring av standpunktkarakterer for Vg1 og Vg2 SSP og 1SSS på skolearena

19.-21. juni

Egen plan

Vg1 og Vg2 - Tømming av bokskap og innlevering av lærebøker Egen plan for innlevering av bøker kommer.

22. juni

Egen plan

Vg1 og Vg2 - Siste skoledag – avslutning i klasserom

25. juni

Frist

Kl 12.00

Vg3 – Klagefrist,  hurtigklage skriftlig eksamen – klagene meldes skriftlig til eksamensansvarlig  Liv Ragna R. Wang liv.ragna.rohde.wang@eikeli.vgs.no

26.juni-13. juli

 

Vitnemål/kompetansebevis kan hentes på skolen i kontorets åpningstid kl 09.00-15.00

1.juli

 

Frist for ettersending av dokumenter og vitnemål til Samordna opptak(SO)

2. juli

Frist

Kl 12.00

Vg1, Vg2 og Vg3 - Klagefrist, standpunktkarakter, alle elever

Klager på standpunktkarakter må begrunnes, skrives på pc og føres  

på egne skjemaer.  For retningslinjer og skjemaer, se skolens hjemmeside eller 

benytt vedlagt link. Klagene leveres underskrevet på skolens kontor innen fristen. http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/videregaende-skole/klage-pa-karakter/

5. juli

Frist

Kl 13.00

Vg1, Vg2, Vg3 – Klagefrist, klage skriftlig eksamen. Klagen meldes skriftlig til skolens kontor post@eikeli.vgs.no  eller eksamensansvarlig pr brev eller epost, Liv Ragna R. Wang liv.ragna.rohde.wang@eikeli.vgs.no

16. –27. juli

 

Skolens kontor holder stengt. Ved viktige henvendelser send epost til

post@eikeli.vgs.no . Henvendelser om  vintemål/komp.bevis sendes til  eksamensansvarlig liv.ragna.rohde.wang@eikeli.vgs.no

 

Kontaktpersoner

Liv Ragna Rohde Wang

Studieleder og avdelingsleder realfag.

E-post Liv.Ragna.Rohde.Wang@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 15

Gro L'Orsa

Konsulent

E-post gro.lorsa@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 11