Tillatte hjelpemidler

Du har lov å bruke noen hjelpemidler under eksamen. Læreren er den som opplyser deg om dette.

Tillatte hjelpemidler vil variere innen de ulike fagområdene. Det informeres om dette i god tid før eksamen.

Hjelpemidler til skriftlig sentralgitt eksamen

Ved skriftlig sentralgitt eksamen har utdanningsdirektoratet fastsatt to modeller for hjelpemiddelbruk:

Modell 1 - Eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

Modell 2 – Todelt eksamen

Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.Disse fagene følger modell 2 for hjelpemiddelbruk uten forberedelsesdel:[…] matematikk, fysikk, kjemi og biologi i videregående opplæring

Dersom du har eksamen med forberedelsestid, er alle hjelpemidler tillatt i forberedelsestiden.

Tilgang til internettressurser på eksamen

Våren 2015 åpnet Udir for at skolene kan la elevene benytte nettbaserte forberedelsesdeler, læringsressurser, oppslagsverk eller ordbøker også under eksamen. Forutsetningen er at skoleeier sikrer at elevene ikke har generell tilgang til Internett eller kan kommunisere med andre.

 Akershus fylkeskommune gir i dag elevene tilgang til følgende nettressurser i sperrekategorien «eksamen ny» i internettstyringen:

PAS: PAS - Prøveadministrasjon
PGSC: PGS - Nasjonale prøver og kartleggingsprøver
PGSA: PGS - Eksamen
Udir: Utdanningsdirektoratet
Bokmålsordboka/Nynorskordboka: Offisielle ordbøker fra Språkrådet
EveryonePrint: EveryonePrint
NDLA: Norsk Digital LæringsArena
Ordnett: Ordnett
Atekst: Atekst
Britannica: Britannica
SNL: Store Norske Leksikon
Lexin: Ordbøker på nett
Lovdata: lovdata.no