Fraværsgrense

Fra skoleåret 2016/17 er det innført ny fraværsgrense i videregående opplæring på 10 %. Har du gyldig fravær, må du laste ned "Fraværsmelding med dokumentasjon for unntak fra fraværsgrensen". Fristen er 1. juni.

Fravær mellom 10 - 15%

Om du mener at du vil klage på at du ikke har fått karakter i fag hvor du har for høyt fravær (Mellom 10 - 15%), så bruk dette skjema

Søknad om å få karakter i fag med udokumentrt fravær mellom 10 og 15 prosent - halvårsvurdering

 

 

Kontaktpersoner

Dag Brustad

Rektor

E-post Dag.Brustad@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 10

Ann Hege Wilsbeck Jerve

Assisternede rektor. Leder for elevtjenestene og avdeling for samfunnsvitenskap.

E-post Ann.Hege.Wilsbeck.Jerve@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 14