Klage på standpunktkarakter

Skal du klage på standpunktkarakter? Da må du lese her hvordan du går frem.

Klager på standpunktkarakter i fag utgjør en stor andel av klagesakene i grunnskolen og videregående opplæring, og det er variasjoner i praksis rundt oppfølgingen av klagene. 

For å bidra til mest mulig lik praksis har Utdanningsdirektoratet utarbeidet informasjon om klagebehandling, men se "Eksterne lenker" For opplysning om klage