Fraværsregler og unntak

Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet plikt til å møte opp i alle fag. Fraværsgrensen er på 10 %. Større fravær kan medføre at du ikke får karakter i faget.

Fraværsgrensen er regulert i forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd og forskrift til friskoleloven § 3-3 siste ledd. Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en veiledning til elever med spørsmål og svar om de nye reglene. Du finner veiledningen under relaterte lenker "Fravær i videregående opplæring". Har du gyldig fravær, må du laste ned "Fraværsmelding med dokumentasjon for unntak fra fraværsgrensen".

Hvis en elev har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel skal få karakter (Rundskriv Udir – 3 – 2016).

 Se rett skjema for hvert semester!

Søknad om karakter 1. termin udok fravar mellom 10 - 15%

Søknad om karakter 2. termin - udok fravar mellom 10 - 15%

 (Søknadskjema ligger også i kolonnen til høyre)