Nye fraværsregler

Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet plikt til å møte opp til alle timer. Fra og med skoleåret 2016–2017 gjelder det også en fraværsgrense som er på 10 %. Større fravær kan medføre at du ikke får karakter i faget.

Fraværsgrensen er regulert i forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd og forskrift til friskoleloven § 3-3 siste ledd. Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en veiledning til elever med spørsmål og svar om de nye reglene. Du finner veiledningen under relaterte lenker "Fravær i videregående opplæring"

Søknadskjemaer om å få karakter i fag med udokumentert fravær over 10 %

 

Hvis en elev har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel skal få karakter (Rundskriv Udir – 3 – 2016).

Søknad leveres rektor innen 10. januar 2017.

(Søknadskjema ligger i kolonnen til høyre)

Kontaktpersoner

Ann Hege Wilsbeck Jerve

Assisternede rektor. Leder for elevtjenestene og avdeling for samfunnsvitenskap.

E-post Ann.Hege.Wilsbeck.Jerve@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 14

Dag Brustad

Rektor

E-post Dag.Brustad@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 10