Kjemi

Dvs forskjellige lenker, filmer, dokumenter i kjemi vil finnes her.

Sjekk ut lenkene våre. Det kommer flere etterhvert, men "Hamre og Lund er kjemirelater.