Ansatte

Alle ansatte

Tore G. Berdal

Underviser i norsk og religion.

Tore.G.Berdal@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Arne Birkeland

Underviser i norsk og engelsk.

arne.birkeland@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Kristin Bjartnes

Underviser i realfag.

kristin.bjartnes@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Karl Øyvind Brobakk

Underviser i kroppsøving og historie.

Karl.Oyvind.Brobakk@eikeli.vgs.no

Ove Brugård

Administrasjonsleder

ove.brugard@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 13

Dag Brustad

Rektor

Dag.Brustad@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 10

Jan Eirik Brække

Underviser i engelsk og historie.

Jan.Eirik.Brakke@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Tor Kristian Brænde

Underviser i samfunnsfag og tysk

Tor.Kristian.Brande@eikeli.vgs.no

Cecilie Duus

Rådgiver

Cecilie.Duus@eikeli.vgs.no

Toril Dyngeseth

Underviser i økonomi og entreprenørskap.

toril.dyngeseth@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Morten Emanuelsen

Underviser i økonomi, salg, markedsføring og P-matematikk.

Morten.Emanuelsen@eikeli.vgs.no

Anbjørg Faafeng

Underviser i sikkerhet, kommunikasjon og prosjekt til fordypning.

anbjorg.faafeng@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Anne Margrethe Gillesen

Underviser i økonomi, drift, planlegging og prosjekt til fordypning.

Anne.Margrethe.Gillesen@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Trond Olav Gjerdrum

Underviser i norsk og samfunnsfag.

Trond.Olav.Gjerdrum@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Delia Nicoleta Oprita Grande

Underviser i tysk og engelsk.

Delia.Nicoleta.Oprita.Grande@eikeli.vgs.no

Camilla Helvig

Underviser i fysikk og matematikk.

Camilla.Helvig@eikeli.vgs.no

Birgit Hovet Horpestad

Underviser i norsk og religion.

Birgit.hovet.Horpestad@eikeli.vgs.no

Svein-Helge Hvitstein

Underviser i norsk og samfunnsfag.

svein-helge.hvitstein@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Espen Håland

Avdelingsleder internasjonalisering.

espen.haland@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 24

Grethe-Marie Osa Jensen

Underviser i norsk og samfunnsfag.

Grethe-Marie.Osa.Jensen@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Ann Hege Wilsbeck Jerve

Assisternede rektor. Leder for elevtjenestene og avdeling for samfunnsvitenskap.

Ann.Hege.Wilsbeck.Jerve@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 14

Petter Juritzen

Ikt ansvarlig

Petter.Juritzen@eikeli.vgs.no

Wilhelm Kaarbø

Miljøarbeider

Wilhelm.Kaarbo@eikeli.vgs.no

Tlf: 920 15 632.

Sigrun Kalvø

Underviser i samfunnsfag og historie. Lektor med tilleggsutdanning.

sigrun.kalvo@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Sille Merete Kasin

Underviser i norsk og engelsk.

Sille.Merete.Kasin@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Tore Kolsrud

Underviser i matematikk, markedsføring og ledelse og økonomi.

Tore.Kolsrud@eikeli.vgs.no

Tlf: 90090065

Gro L'Orsa

Konsulent

gro.lorsa@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 11

Hanne Lindblad

Biblioteksleder

Hanne.Lindblad@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 17

Astri Strand Lindbæck

Underviser i realfag

Astri.Strand.Lindback@eikeli.vgs.no

Henning Lund

Underviser i realfag.

henning.lund@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Ida Løver-Gårderhagen

Underviser i realfag. Adjunkt

Ida.Lover-Garderhagen@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Hanne Blytt Manikarnika

Underviser i realfag.

Hanne.Blytt.Manikarnika@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Hanne Gry Martinsen

Helsesøster

Hanne.Gry.Martinsen2@eikeli.vgs.no

Paul Aleksander Maugesten

Paul.Aleksander.Maugesten@eikeli.vgs.no

Pål Sbertoli Nielsen

Pal.Sbertoli.Nielsen@eikeli.vgs.no

Thea-Karoline Nomerstad

Thea-Karoline.Nomerstad@eikeli.vgs.no

Lars Henry Nordin

Underviser i realfag.

Lars.Henry.Nordin@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Elisabeth Nordli

Underviser i fransk, norsk og kommunikasjon og kultur

Elisabeth.Nordli@eikeli.vgs.no

Jens Christian Persen

Lærer i kroppsøving.

Jens.Christian.Persen@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Hege Elisabeth Solheim Ruud

Underviser i samfunnsfag og geografi.

Hege.Elisabeth.Solheim.Ruud@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Yelitze Sanne

Underviser i engelsk og spansk

Yelitze.Sanne@eikeli.vgs.no

Astrid Schackert-Vestre

Underviser i tysk og samfunnsfag.

Astrid.Schackert-Vestre@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Bård Skands

Vaktmester

bard.skands@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 23

Katrine Skobba

Underviser i markedsføring og ledelse, samfunnsøkonomi og praktisk matematikk.

katrine.skobba@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Mona Skrinde

Underviser i norsk. Lektor.

mona.skrinde@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Mona Berit Standahl

Avdelingsleder økonomiske fag, karriererådgiver.

mona.berit.standahl@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 16

Randi Dahlen Stokstad

Underviser i salg, markedsføring og entreprenørskap.

Randi.Dahlen.Stokstad@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Anne Ekern Svarlien

Underviser i rettslære.

Anne.Ekern.Svarlien@eikeli.vgs.no

Katinka Borch-Nielsen Thorkildsen

Rådgiver (Permisjon)

katinka.thorkildsen@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Jenny Lunde Tverran

Jenny.Lunde.Tverran@eikeli.vgs.no

Ingrid Cornelia Drougge Vassbotn

vain1707@elev.afk.no

Bjørg Vestli

Konsulent

bjorg.vestli@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Margrethe Vik Vierli

Underviser i engelsk og kroppsøving.

margrethe.vik.vierli@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Liv Ragna Rohde Wang

Studieleder og avdelingsleder realfag.

Liv.Ragna.Rohde.Wang@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 15

Anne Kristin Røken Ødegaard

Underviser i samfunnsfag og historie.

Anne.Kristin.Roken.Odegaard@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Service og samferdsel

Tor Kristian Brænde

Underviser i samfunnsfag og tysk

Tor.Kristian.Brande@eikeli.vgs.no

Toril Dyngeseth

Underviser i økonomi og entreprenørskap.

toril.dyngeseth@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Anbjørg Faafeng

Underviser i sikkerhet, kommunikasjon og prosjekt til fordypning.

anbjorg.faafeng@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Anne Margrethe Gillesen

Underviser i økonomi, drift, planlegging og prosjekt til fordypning.

Anne.Margrethe.Gillesen@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Tore Kolsrud

Underviser i matematikk, markedsføring og ledelse og økonomi.

Tore.Kolsrud@eikeli.vgs.no

Tlf: 90090065

Yelitze Sanne

Underviser i engelsk og spansk

Yelitze.Sanne@eikeli.vgs.no

Mona Berit Standahl

Avdelingsleder økonomiske fag, karriererådgiver.

mona.berit.standahl@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 16

Randi Dahlen Stokstad

Underviser i salg, markedsføring og entreprenørskap.

Randi.Dahlen.Stokstad@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Studiespesialisering

Tore G. Berdal

Underviser i norsk og religion.

Tore.G.Berdal@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Arne Birkeland

Underviser i norsk og engelsk.

arne.birkeland@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Kristin Bjartnes

Underviser i realfag.

kristin.bjartnes@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Karl Øyvind Brobakk

Underviser i kroppsøving og historie.

Karl.Oyvind.Brobakk@eikeli.vgs.no

Jan Eirik Brække

Underviser i engelsk og historie.

Jan.Eirik.Brakke@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Tor Kristian Brænde

Underviser i samfunnsfag og tysk

Tor.Kristian.Brande@eikeli.vgs.no

Morten Emanuelsen

Underviser i økonomi, salg, markedsføring og P-matematikk.

Morten.Emanuelsen@eikeli.vgs.no

Trond Olav Gjerdrum

Underviser i norsk og samfunnsfag.

Trond.Olav.Gjerdrum@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Delia Nicoleta Oprita Grande

Underviser i tysk og engelsk.

Delia.Nicoleta.Oprita.Grande@eikeli.vgs.no

Birgit Hovet Horpestad

Underviser i norsk og religion.

Birgit.hovet.Horpestad@eikeli.vgs.no

Svein-Helge Hvitstein

Underviser i norsk og samfunnsfag.

svein-helge.hvitstein@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Espen Håland

Avdelingsleder internasjonalisering.

espen.haland@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 24

Grethe-Marie Osa Jensen

Underviser i norsk og samfunnsfag.

Grethe-Marie.Osa.Jensen@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Sigrun Kalvø

Underviser i samfunnsfag og historie. Lektor med tilleggsutdanning.

sigrun.kalvo@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Sille Merete Kasin

Underviser i norsk og engelsk.

Sille.Merete.Kasin@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Tore Kolsrud

Underviser i matematikk, markedsføring og ledelse og økonomi.

Tore.Kolsrud@eikeli.vgs.no

Tlf: 90090065

Astri Strand Lindbæck

Underviser i realfag

Astri.Strand.Lindback@eikeli.vgs.no

Henning Lund

Underviser i realfag.

henning.lund@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Ida Løver-Gårderhagen

Underviser i realfag. Adjunkt

Ida.Lover-Garderhagen@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Hanne Blytt Manikarnika

Underviser i realfag.

Hanne.Blytt.Manikarnika@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Lars Henry Nordin

Underviser i realfag.

Lars.Henry.Nordin@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Elisabeth Nordli

Underviser i fransk, norsk og kommunikasjon og kultur

Elisabeth.Nordli@eikeli.vgs.no

Jens Christian Persen

Lærer i kroppsøving.

Jens.Christian.Persen@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Hege Elisabeth Solheim Ruud

Underviser i samfunnsfag og geografi.

Hege.Elisabeth.Solheim.Ruud@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Yelitze Sanne

Underviser i engelsk og spansk

Yelitze.Sanne@eikeli.vgs.no

Astrid Schackert-Vestre

Underviser i tysk og samfunnsfag.

Astrid.Schackert-Vestre@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Katrine Skobba

Underviser i markedsføring og ledelse, samfunnsøkonomi og praktisk matematikk.

katrine.skobba@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Mona Skrinde

Underviser i norsk. Lektor.

mona.skrinde@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Mona Berit Standahl

Avdelingsleder økonomiske fag, karriererådgiver.

mona.berit.standahl@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 16

Margrethe Vik Vierli

Underviser i engelsk og kroppsøving.

margrethe.vik.vierli@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Anne Kristin Røken Ødegaard

Underviser i samfunnsfag og historie.

Anne.Kristin.Roken.Odegaard@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Lærere

Tore G. Berdal

Underviser i norsk og religion.

Tore.G.Berdal@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Arne Birkeland

Underviser i norsk og engelsk.

arne.birkeland@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Kristin Bjartnes

Underviser i realfag.

kristin.bjartnes@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Karl Øyvind Brobakk

Underviser i kroppsøving og historie.

Karl.Oyvind.Brobakk@eikeli.vgs.no

Jan Eirik Brække

Underviser i engelsk og historie.

Jan.Eirik.Brakke@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Tor Kristian Brænde

Underviser i samfunnsfag og tysk

Tor.Kristian.Brande@eikeli.vgs.no

Toril Dyngeseth

Underviser i økonomi og entreprenørskap.

toril.dyngeseth@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Morten Emanuelsen

Underviser i økonomi, salg, markedsføring og P-matematikk.

Morten.Emanuelsen@eikeli.vgs.no

Anbjørg Faafeng

Underviser i sikkerhet, kommunikasjon og prosjekt til fordypning.

anbjorg.faafeng@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Anne Margrethe Gillesen

Underviser i økonomi, drift, planlegging og prosjekt til fordypning.

Anne.Margrethe.Gillesen@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Trond Olav Gjerdrum

Underviser i norsk og samfunnsfag.

Trond.Olav.Gjerdrum@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Delia Nicoleta Oprita Grande

Underviser i tysk og engelsk.

Delia.Nicoleta.Oprita.Grande@eikeli.vgs.no

Camilla Helvig

Underviser i fysikk og matematikk.

Camilla.Helvig@eikeli.vgs.no

Birgit Hovet Horpestad

Underviser i norsk og religion.

Birgit.hovet.Horpestad@eikeli.vgs.no

Svein-Helge Hvitstein

Underviser i norsk og samfunnsfag.

svein-helge.hvitstein@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Espen Håland

Avdelingsleder internasjonalisering.

espen.haland@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 24

Grethe-Marie Osa Jensen

Underviser i norsk og samfunnsfag.

Grethe-Marie.Osa.Jensen@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Sigrun Kalvø

Underviser i samfunnsfag og historie. Lektor med tilleggsutdanning.

sigrun.kalvo@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Sille Merete Kasin

Underviser i norsk og engelsk.

Sille.Merete.Kasin@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Tore Kolsrud

Underviser i matematikk, markedsføring og ledelse og økonomi.

Tore.Kolsrud@eikeli.vgs.no

Tlf: 90090065

Astri Strand Lindbæck

Underviser i realfag

Astri.Strand.Lindback@eikeli.vgs.no

Henning Lund

Underviser i realfag.

henning.lund@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Ida Løver-Gårderhagen

Underviser i realfag. Adjunkt

Ida.Lover-Garderhagen@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Hanne Blytt Manikarnika

Underviser i realfag.

Hanne.Blytt.Manikarnika@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Lars Henry Nordin

Underviser i realfag.

Lars.Henry.Nordin@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Elisabeth Nordli

Underviser i fransk, norsk og kommunikasjon og kultur

Elisabeth.Nordli@eikeli.vgs.no

Jens Christian Persen

Lærer i kroppsøving.

Jens.Christian.Persen@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Hege Elisabeth Solheim Ruud

Underviser i samfunnsfag og geografi.

Hege.Elisabeth.Solheim.Ruud@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Yelitze Sanne

Underviser i engelsk og spansk

Yelitze.Sanne@eikeli.vgs.no

Astrid Schackert-Vestre

Underviser i tysk og samfunnsfag.

Astrid.Schackert-Vestre@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Katrine Skobba

Underviser i markedsføring og ledelse, samfunnsøkonomi og praktisk matematikk.

katrine.skobba@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Mona Skrinde

Underviser i norsk. Lektor.

mona.skrinde@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Mona Berit Standahl

Avdelingsleder økonomiske fag, karriererådgiver.

mona.berit.standahl@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 16

Randi Dahlen Stokstad

Underviser i salg, markedsføring og entreprenørskap.

Randi.Dahlen.Stokstad@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Anne Ekern Svarlien

Underviser i rettslære.

Anne.Ekern.Svarlien@eikeli.vgs.no

Margrethe Vik Vierli

Underviser i engelsk og kroppsøving.

margrethe.vik.vierli@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Anne Kristin Røken Ødegaard

Underviser i samfunnsfag og historie.

Anne.Kristin.Roken.Odegaard@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Ledelse

Ove Brugård

Administrasjonsleder

ove.brugard@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 13

Dag Brustad

Rektor

Dag.Brustad@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 10

Espen Håland

Avdelingsleder internasjonalisering.

espen.haland@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 24

Ann Hege Wilsbeck Jerve

Assisternede rektor. Leder for elevtjenestene og avdeling for samfunnsvitenskap.

Ann.Hege.Wilsbeck.Jerve@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 14

Mona Berit Standahl

Avdelingsleder økonomiske fag, karriererådgiver.

mona.berit.standahl@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 16

Liv Ragna Rohde Wang

Studieleder og avdelingsleder realfag.

Liv.Ragna.Rohde.Wang@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 15

Rådgivere

Cecilie Duus

Rådgiver

Cecilie.Duus@eikeli.vgs.no

Mona Berit Standahl

Avdelingsleder økonomiske fag, karriererådgiver.

mona.berit.standahl@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 16

Katinka Borch-Nielsen Thorkildsen

Rådgiver (Permisjon)

katinka.thorkildsen@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Andre ansatte

Petter Juritzen

Ikt ansvarlig

Petter.Juritzen@eikeli.vgs.no

Wilhelm Kaarbø

Miljøarbeider

Wilhelm.Kaarbo@eikeli.vgs.no

Tlf: 920 15 632.

Gro L'Orsa

Konsulent

gro.lorsa@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 11

Hanne Lindblad

Biblioteksleder

Hanne.Lindblad@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 17

Hanne Gry Martinsen

Helsesøster

Hanne.Gry.Martinsen2@eikeli.vgs.no

Paul Aleksander Maugesten

Paul.Aleksander.Maugesten@eikeli.vgs.no

Pål Sbertoli Nielsen

Pal.Sbertoli.Nielsen@eikeli.vgs.no

Thea-Karoline Nomerstad

Thea-Karoline.Nomerstad@eikeli.vgs.no

Bård Skands

Vaktmester

bard.skands@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 23

Jenny Lunde Tverran

Jenny.Lunde.Tverran@eikeli.vgs.no

Ingrid Cornelia Drougge Vassbotn

vain1707@elev.afk.no

Bjørg Vestli

Konsulent

bjorg.vestli@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00