Studiespesialisering

Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 

Første året  har du fellesfagene norsk, matematikk, geografi, samfunnsfag, engelsk, fremmedspråk  og kroppsøving. Du velger mellom praktisk (P) eller teoretisk matematikk (T).

I løpet av Vg1 skal du velge retning for Vg2.          

Utdanningsprogrammet  studiespesialisering danner grunnlag for videre studier ved høgskoler og universiteter. De aller fleste studier krever kun generell studiekompetanse, mens enkelte studier krever spesiell studiekompetanse. Spesiell studiekompetanse vil si at du må ha ett eller flere realfag.

Dersom du er i tvil om opptakskrav, kan skolens rådgiver hjelpe deg med dette, eller du kan selv sjekke studiestedet på nettet. Lenken finner du under eksterne lenker.

Totalt skal du ha 30 timer i Vg1, Vg2 og Vg3 – til sammen 90 timer over tre år.

Hvordan du velger linje, finner du du i ekstern lenke til høyre

 

Fag- og timefordeling av fellesfag i Vg1, Vg2 og Vg3

Vg 1

Antall timer

 • Norsk

4 t

 • Kroppsøving

2 t

 • Engelsk

5 t

 • Fremmedspråk nivå 1 eller 2

4 t

 • Matematikk 1T eller 1P

5 t

 • Naturfag

5 t

 • Samfunnsfag

3 t

 • Geografi

2 t

 

Tilsammen

30 timer

 

Vg 2

 

 • Norsk

4 t

 • Kroppsøving

2 t

 • Historie

2 t

 • Fremmedspråk nivå 1 eller 2

4 t

 • Matematikk 2P

3 t

 

Tilsammen

15 timer

 

Vg 3

 

 • Norsk

6 t

 • Kroppsøving

2 t

 • Historie

4 t

 • Religion og etikk

3 t

 

Tilsammen

15 timer