Kjemi 1 på Farmasøytisk institutt

Kjemi 1 var på tur til Blinder og Farmasøytisk institutt. De fikk se en lab i funksjon og et innblikk i hva som venter om de velger å gå videre med kjemien

Marianne Rofstad er stadig ute på turer med sine kjemi elever, og denne gangen gikk turen til Farmasøytisk institutt på Blindern. Elevene fikk en "forelesning" og se en lab i funksjon. Foreleser viste elevene hvordan man bygger legemidler - farmasi, og når man sier bygger så menes at man bygger på grupper av Carbon, Hydrogen og Oksygen. C - H -O grupper.

Foredraget het fra metan til ibux, og viste hva som skjer når man bare "henger" på en liten gruppe O. Da går man fra et giftig stoff til Ibuprofen - Ibux.