Realfagbiblioteket

Kjemi 2 var på tur til Blindern, og der fikk de prøve seg på å søke, finne, samt lese vitenskapelige artikler!

Elevene var opptatt av å lære, så de jobbet bra med oppgaven de fikk. Alt var vel forberedt fra Realfagbibliotekets side, så vi følte oss godt mottatt! Vi fikk også se deres store samling av Scifi bøker!

Kontaktperson

Hanne Lindblad

Biblioteksleder

E-post Hanne.Lindblad@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 17