Kalender

< november 2019 >
M T O T F L S
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
04 november Arrangementer

Foresattmøte Vg 1 og Vg 2

Kl: 18:00

Velkommen! Få et innblikk i din elevs klassemiljø, møt kontaktlærer.

13 november Prøver og eksamen

Forberedelsesdag for eksamen. Engelsk vg1 SSP

ENG1002 Forberedelse til 5 timers kriftelig eksamen 14. nov.

13 november Prøver og eksamen

Forberedelsesdag for Økonomi og ledelse

SAM3035 Forb. til 5 timers eksamen den 14.nov

13 november Prøver og eksamen

Eksamen i matematikk S1

Onsdag 13. nov, 5 timers eksamen for ssp.

13 november Prøver og eksamen

Eksamen i matematikk R1

5 timers eksamen i R1 matematikk.

13 november Prøver og eksamen

Forberedelsesedag - Økonomistyring ssp

Forberedelsesdag til eksamen i Øk.styring 14. nov. 

13 november Prøver og eksamen

Eksamen matematikk 2P

5 timers skr. eksamen

14 november Prøver og eksamen
14 november Prøver og eksamen

Eksamen engelsk vg 1 ssp

Skriftelig eksamen 5 timer, engelsk vg 1

14 november Prøver og eksamen

Eksamen Økonomistyring

Skr. eksamen 5 t, Økonomistyring ssp.

15 november Prøver og eksamen

Eksamen norsk sidemål, Vg 3

Skriftelig eksamen for Vg 3, sidemål

18 november Prøver og eksamen

Eksamen Norsk hovedmål, Vg 3

5 timers skriftelig eksamen for Vg3 ssp, Norsk hovedmål

19 november Prøver og eksamen

Eksamen fremmedspråk nivå 1

5 timers skriftelig eksamen

19 november Prøver og eksamen

Eksamen matematikk 1P, skriftelig

5 timers eksamen i 1P mat. 

19 november Prøver og eksamen

Eksamen i matematikk 1T

5 timers skr. eksamen for 1T matematikk

19 november Prøver og eksamen

Eksamen i matematikk S2

REA3028 5 timers eksamen, skr. S2 matematikk

19 november Prøver og eksamen

Eksamen i matematikk R2

REA3024 5 timers skr. eksamen i R2 matematikk

19 november Arrangementer
20 november Prøver og eksamen

Eksamen fremmedspråk nivå 2

5 timers eksamen i fremmedspråk nivå 2, skriftelig

21 november Prøver og eksamen

Forberedelsesdag til eksamen i Rettslære 2

Forberedelsesdag til eksamen i Rettslære 2, 22. nov

21 november Prøver og eksamen

Eksamen i fremmedspråk nivå 3

5 timers eksamen i fremmedspråk nivå 3, skriftelig

21 november Prøver og eksamen

Forberedelsesdag til eksamen i Markedsføring og ledelse 2

Forberedelsesdag til skriftelig 5 times eksamen i Markedsføring og ledelse 2

22 november Prøver og eksamen

Eksamen Rettslære 2

5 timers skriftelig eksamen i Rettslære 2

22 november Prøver og eksamen

Eksamen i fysikk 2

5 timers skriftelig eksamen i Fysikk 2

22 november Prøver og eksamen

Eksamen i Markedsføring og ledelse 2

5 timers skriftelig eksamen i MALE 2

22 november Prøver og eksamen

Eksamen i Samfunnsøkonomi 2

5 timers skriftelig eksamen i Samfunnsøk. 2

26 november Prøver og eksamen

Eksamen i Internasjonal engelsk

5 timers skriftelig eksamen i Internasjonal engelsk

26 november Prøver og eksamen

Forberedelses dag til eksamen i KOKU 3

Forberedelsesdag til eksamen i koku 3 

26 november Prøver og eksamen

Forberedelsesdag til eksamen i POME

Forberedelsesdag til skriftlig eksamen i Politikk og menneskerettigheter (POME)

27 november Prøver og eksamen

Eksamen i KOKU 3

5 timers eksamen i Kommunikasjon og kultur 3, skriftlig

27 november Prøver og eksamen

Eksamen i POME

5 timers skriftelig eksamen i POME

29 november Arrangementer