Skolestart

Vg 1 (SSP og SoS) kl. 0900

Vg2 og Vg 3 (SSP, SoS) kl. 1100