Forberedelsesdag for eksamen. Engelsk vg1 SSP

ENG1002

Forberedelse til 5 timers kriftelig eksamen 14. nov.