Eksamen i matematikk S1

Onsdag 13. nov, 5 timers eksamen for ssp.