Frist for ettersending av dokumenter og vitnemål til Samordna opptak(SO)

Gjelder for deg som har søkt høyere utdanning og må sende inn dokumenter som ikke ligger på din side.