Skolerute for Eikeli vgs skoleåret 2018/19

 

 

Skoledager

 

 

 

Måned

Elever

Lærere

Elevenes ferier og fridager

Planleggingsdager

Antall

August

12

12

Første skoledag torsdag 16/8

13/8, 14/8, 15/8

   3

September

20

20

 

 

 

Oktober

17

16

Høstferie uke 40, 1/10 – 5/10

Elevaksjonen 17/10

Fri elever 19/10

Personalseminar

17/10, 18/10, 19/10
(2 planleggingsdager og 1 arbeidsdag)

   2

November

21

21

Elever fri 30/11

Nettverksdag 30/11

   1

Desember

14

14

Juleferie f.o.m. fredag 21/12

 

 

Januar

22

22

Juleferie t.o.m. tirsdag 1/1

 

 

Februar

15

15

Vinterferie uke 8, 18/2 - 22/2

 

 

Mars

21

21

 

 

 

April

16

16

Påskeferie f.o.m. 15/4 t.o.m. 22/4

 

 

Mai

19

19

Fri 1/5, 17/5, 30/5, 31/5

 

 

Juni

14

14

Fri 10/6

Siste skoledag 21/6

 

 

Sum

191

190

 

 

   6

 Følg med i kalenderen for å se hva som skjer på enkelte datoer

Kilde AFK, se også http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/videregaende-skole/skoleruta/

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2018-2021

Aktivitet / Skoleår

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Skolestart 16. august 20. august 18. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 24. des - 02. jan 23. des - 01. jan 23. des - 03. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 15.-22. april 6.-13. april 29. mars - 5. april
Siste skoledag 21. juni 23. juni 22. juni
Fridager 1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
01. juni

1. mai
13. mai
17. mai
24. mai