Skolerute for Eikeli vgs skoleåret 2019/20

 

 

Skoledager

 

Måned

Elever

Elevenes ferier og fridager

August

9

Første skoledag torsdag 20/8

September

20

 

Oktober

19

Høstferie uke 40, 30/9 – 4/10

Elevaksjonen 24/10

November

20

Elever fri 29/11

Desember

15

Juleferie f.o.m. mandag 23/12

Januar

22

Juleferie t.o.m. tirsdag 1/1

Februar

15

Vinterferie uke 8, 17/2 - 21/2

Mars

22

 

April

16

Påskeferie f.o.m. 6/4 t.o.m. 13/4

Mai

19

Fri 1/5, 21/5

Juni

16

Fri 1/6

Siste skoledag 23/6

Sum

193

 

 Følg med i kalenderen for å se hva som skjer på enkelte datoer

Kilde AFK, se også http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/videregaende-skole/skoleruta/

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2018-2021

Aktivitet / Skoleår

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Skolestart 16. august 20. august 18. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 24. des - 02. jan 23. des - 01. jan 23. des - 03. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 15.-22. april 6.-13. april 29. mars - 5. april
Siste skoledag 21. juni 23. juni 22. juni
Fridager 1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
01. juni

1. mai
13. mai
17. mai
24. mai