Valg 2019

Valgmøte for elever den 26. august!

Kl. 09.00 – ca. 10.30 Paneldebatt for alle elevene ved skolen. VG3 sitter i auditoriet, VG2 og VG1 plasseres i gymsalen.
K. 10.30 – 11.00 Valgtorg i Vestibylen hvor elevene besøker partistands.

Kontaktperson

Espen Håland

Avdelingsleder internasjonalisering

E-post espen.haland@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 24