Bøker i klasserom

Husk å fjerne alle bøker som ligger iklasserommene innen mandag 9. september!

Bøker som ligger i klasserommene vil bli fjernet av renhold eller av andre. De vil da bli innlevert!