Foresattmøte

Foresattmøte nr 1, Vg 2 ssp, 16. september, kl. 18.00

INVITASJON TIL MØTE FOR FORESATTE

 

Eikeli vgs. ønsker et nært og godt samarbeid mellom skole og hjem.

Skolen inviterer derfor alle foresatte til elever i Vg2 SSP til informasjonsmøte

 

MANDAG 16. SEPTEMBER KL. 18.00

 

 

H.L

 

AGENDA

 

1. Informasjon om skolen og skolehverdagen

 

2. Informasjon om det psykososiale arbeidet ved skolen, § 9A

 

3. Informasjon om karrieredagen

 

4. Russetid

Møte med foresatte fra tidligere russekull og politiet

 

 

 

 

Vel møtt!

 

Vennlig hilsen

 

 

 

Dag Brustad, rektor

Kontaktperson

Dag Brustad

E-post Dag.Brustad@eikeli.vgs.no