Fagvalg

Elever i Vg1 og Vg2 skal velge fag for neste skoleår. Informasjon får du hos studieleder og på informasjonsmøter i klassene, Frist 23. Januar.

Når du skal velge fag og retning for vg 2 og vg 3 så bør du tenke på hva du ønsker. Du kan velge mellom 4 blokker eller fagretninger:

 

Husk frist for valg 23. januar i VIS.

Les vedleggene i høyre kolonne så du ser hva det innebærer og velge fag som du bygger videre på i vg 3. 

Mer info om datoer og lenke til Visma kommer.

Lykke til!

Kontaktpersoner

Liv Ragna Rohde Wang

Avdelingsleder realfag

E-post Liv.Ragna.Rohde.Wang@eikeli.vgs.no

Mona Berit Standahl

Avdelingsleder økonomiske fag - karriereveileder

E-post mona.berit.standahl@eikeli.vgs.no

Tlf: 92827680