Byggearbeider ved Eikeli vgs

Eikeli videregående skole skal bygges ut i perioden 2020-2022.

Fra våren 2020 til sommeren 2021 skal det bygges et nytt skolebygg nord for eksisterende bygg, der hvor skolens gamle vaktmesterbolig og garasje ligger i dag. Byggingen skal ikke påvirke skoledriften. Nevnte område, ned mot grusbanen, vil bli avstengt. Sommeren 2020 benyttes til å grave ut til nytt bygg. Dette bygget skal inneholde ny flerbrukshall, 10 klasserom og kontorer.

Høsten 2021 til våren 2022 skal benyttes til å bygge om nåværende gymsaler og kantineområde. Dette skal bli nytt kantineområde med fullt utstyrt kjøkken og mange sitteplasser. Det skal også etableres to heiser i eksisterende bygg. Disse skal settes inn sommeren 2021.

Det vil bli redusert antall parkeringsplasser i skolens nærhet i deler av byggeperioden. Anleggsarbeidene skal ikke hindre normal undervisning og undervisning skal ikke skje i brakker.

Kontaktperson

Ove Brugård

Administrasjonsleder

E-post ove.brugard@eikeli.vgs.no