Miljøfyrtårn

Eikeli vgs ble sertifisert.

Stor stas da Eikeli vgs. ble miljøfyrtårnsertifisert. Hyggelig overrekkelse av plakett med ordfører Lisbeth Hammer Krog.

 

Kontaktpersoner

Mari Helene Tønsberg

Assisterende rektor

E-post Mari.Helene.Tonsberg@eikeli.vgs.no

Dag Brustad

Rektor

E-post Dag.Brustad@eikeli.vgs.no