Skolen stengt

Eikeli vgs er fysisk stengt - Undervisning pågår

Eikeli vgs

Skolen er fysisk stengt, men undervisningen går som vanlig. Det er viktig å delta, det skal fortsatt helt sikkert settes standpunktkarakterer . Vi opplever superinnsats fra lærere og elever. Sammen greier vi denne utfordrende perioden. Her er reglene vi forholder oss til.

 • Timeplanen gjelder for alle elever og tilsatte
 • Undervisningsplattformene er ITL, Teams og klassenotatblokken i OneNoteAlle beskjeder til elevene skal sendes på ITL, enten det gjelder enkeltelever eller hele klassen
 • Planleggeren i ITL skal benyttes. Faglærere legger ut plan for minimum en uke frem i tid
 • Dersom du er syk, er det viktig at du gir beskjed til faglærer og kontaktlærerFor at du skal få tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for standpunktkarakter, er det svært viktig at du deltar i hjemmeundervisningen og leverer de oppgavene faglærerne ber deg om

Andre tjenester:

 • Kontoret er betjent og kan når på 67 16 47 00 i ordinær åpningstid. Se under "ansatte" på hjemmesiden vår om du vil sende mail til faglærer eller andre. 
 • Bibliotekstjenester kan nås på mail: Biblioteket
 • IKT support se høyre kolonne
 • Skolehelsetjenesten
  • Helsesykepleierne på alle skoler er inntil videre omdisponert til andre oppgaver i kommunen.
  • Planlagte oppgaver, aktiviteter og avtaler er foreløpig utsatt.
  • Har du spørsmål, eller du trenger råd og veiledning, ta kontakt på tlf.: 415 16 819   
 • For mer informasjon: 
 • Elevene vil bli oppdatert om situasjonen på skolens hjemmeside og Facebook.
 • Ved usikkerhet om du er smittet, kontakt Bærum kommunes Coronatelefon; 67 50 59 99. Andre forholdsregler finner du på fhi.no

Kontaktpersoner

Hanne Lindblad

Biblioteksleder

E-post Hanne.Lindblad@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 17

Gunn Arnstad

Spesialkonsulent

E-post Gunn.Arnstad@eikeli.vgs.no

Liv Ragna Rohde Wang

Avdelingsleder realfag

E-post Liv.Ragna.Rohde.Wang@eikeli.vgs.no

Mona Berit Standahl

Avdelingsleder økonomiske fag - karriereveileder

E-post mona.berit.standahl@eikeli.vgs.no

Tlf: 92827680

Cecilie Duus

Sosialpedagogisk rådgiver

E-post Cecilie.Duus@eikeli.vgs.no

Elisabeth Rønnestad Brodwall

Sosialpedagogisk rådgiver

E-post Elisabeth.Ronnestad.Brodwall@eikeli.vgs.no

Ørjan Middelhuis Skoglund

Miljøarbeider - Underviser i naturfag

E-post Orjan.Middelhuis.Skoglund@eikeli.vgs.no

Bjørg Vestli

Konsulent

E-post bjorg.vestli@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Dag Brustad

Rektor

E-post Dag.Brustad@eikeli.vgs.no

Mirage Omeri

IKT-ansvarlig

E-post Mirage.Omeri@eikeli.vgs.no

Ove Brugård

Administrasjonsleder

E-post ove.brugard@eikeli.vgs.no

Mari Helene Tønsberg

Assisterende rektor

E-post Mari.Helene.Tonsberg@eikeli.vgs.no