Skolen åpner mer i uke 23

Gledelige nyheter om åpning av skolene! 1-metersregelen er opphevet i klasserommene. Nye smittevernbestemmelser i sin helhet blir lagt ut fredag 29. mai, og regjeringen har signalisert at det snart skal være mulig å drive skole for fullt igjen.

Gledelige nyheter om åpning av skolen.

Utdanningsministeren uttalte i pressekonferansen 27. mai at regelen om 1m avstand i klasserommet er opphevet på videregående skoler. Hun kom med en klar oppfordring til at skolene nå har mulighet for full drift når det gjelder undervisning på skolen, forutsatt at de nye smittevernsbestemmelsene etterleves. Hun uttalte også at skolene må få nødvendig tid til å omstille seg til denne nye situasjonen. De nye smittevernbestemmelsene ble publisert fredag 29. mai.

Skolens ledelse vil gjennomgå de nye smittevernreglene tirsdag 2. juni sammen med hovedverneombudet, smittevernkoordinator og tillitsvalgte for å sikre at alle elever og tilsatte på skolen og foresatte kan være trygge på at smittevernreglene følges opp på en betryggende og god måte når skolen åpnes for full drift.

Eikeli vgs. vil videreføre den planen vi har fulgt den siste tiden også tirsdag 2. juni. Dvs. at det blir undervisning på skolen for Vg3. Vg1 og Vg2 vil som tidligere ha digital hjemmeundervisning.

Ny informasjon om undervisning etter 2. juni vil komme i løpet av ettermiddagen 2. juni.

Det er viktig at alle elever og ansatte gjør seg kjent med «smittevernveilederen for videregående skole»: Veileder om smittevern fra UDIR.

Følgende er ekstra viktig å vite før du kommer til skolen:

 Når skal du ikke møte på skolen:

 • Elever og ansatte som har luftveissymptomer
 • Elever og ansatte som har bekreftet Covid-19
 • Elever og ansatte som er i nærkontakt med/husstandsmedlem til en person med bekreftet Covid-19.

 Når du er på skolen, må du huske på:

 • God hånd- og hostehygiene
 • Høyreregel i ganger og utganger
 • Hold avstand i friminutter
 • Redusert kontakt mellom personer, dvs minimum 1 meter avstand og til færrest mulig personer
 • Godt renhold

Retningslinjer ved Eikeli videregående skole:

 • Det blir satt ut antibak ved alle hovedinnganger.
 • Rengjøring av pulter og kateter gjøres av renholdspersonalet.
 • Renhold skjer etter undervisningen er slutt.
 • Det er ikke anledning å legge utstyr eller bøker i klasserom.
 • Det vil stå en sprayflaske og en tørkerull på hvert rom som benyttes.
 • Elever og ansatte skal benytte høyreregel når de beveger seg på skolen.
 • Det er ikke tillatt å oppholde seg i korridorene.
 • Sitteplasser med rødt kryss skal ikke benyttes.
 • Følgende fellesområder skal ikke benyttes:
  • Kantine og auditorie
  • Bibliotek
  • Ventesone utenfor rådgivere
  • Kroppsøvingssaler og dusjer
  • Miljørom
 • Ansatte og elever henvender seg til resepsjonen dersom de skal kontakte en i ledelsen/kontoret. Besøkende blir deretter hentet.
 • Elever som blir syke på skolen skal tas med til eget rom. Fortrinnsvis benyttes hvilerom ved helsesykepleier.
 • Rådgiverne tar imot enkeltelever på egne kontorer. Ved flere samtidig besøkene skal grupperom 1 og 2 benyttes.

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Hanne Lindblad

Biblioteksleder

E-post Hanne.Lindblad@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 17

Gunn Arnstad

Spesialkonsulent

E-post Gunn.Arnstad@eikeli.vgs.no

Liv Ragna Rohde Wang

Avdelingsleder realfag

E-post Liv.Ragna.Rohde.Wang@eikeli.vgs.no

Mona Berit Standahl

Avdelingsleder økonomiske fag - karriereveileder

E-post mona.berit.standahl@eikeli.vgs.no

Tlf: 92827680

Cecilie Duus

Sosialpedagogisk rådgiver

E-post Cecilie.Duus@eikeli.vgs.no

Elisabeth Rønnestad Brodwall

Sosialpedagogisk rådgiver

E-post Elisabeth.Ronnestad.Brodwall@eikeli.vgs.no

Ørjan Middelhuis Skoglund

Miljøarbeider - Underviser i naturfag

E-post Orjan.Middelhuis.Skoglund@eikeli.vgs.no

Tlf: 477 82 534

Bjørg Vestli

Konsulent

E-post bjorg.vestli@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Dag Brustad

Rektor

E-post Dag.Brustad@eikeli.vgs.no

Ove Brugård

Administrasjonsleder

E-post ove.brugard@eikeli.vgs.no

Mari Helene Tønsberg

Assisterende rektor

E-post Mari.Helene.Tonsberg@eikeli.vgs.no