Nytt skolebygg

Informasjon om fremdrift av byggeprosjektet på Eikeli og parkeringsmuligheter i perioden

Byggekamera:

Se på lenken for å få oppdaterete bilder av utbygging

Byggekamera

 

Her er informasjon om parkering:

Parkering i forbindelse med bygging ved Eikeli videregående skole. Det er ingen parkeringsplasser på Eikeli videregående skoles område for biler eller moped/motorsykkel for elevene. Europark håndhever parkeringsreglene på skolens område. Elever må benytte Bispeveien eller andre lokale veier for parkering. Det er ikke anledning å parkere på parkeringsplass til Eikelia barnehage eller andre private parkeringsplasser.

Det vil komme skilt og ytterligere informasjon etter 18/5. Europark håndhever parkeringsreglene på skolens område.

Biler og mopeder/motorsykler som er hensatt utenfor oppmerkede områder kan bli tauet bort. Årsaken er at dette skaper hindringer for inn/utkjøring til anleggsplassen, til pellets-anlegget og for utrykningskjøretøy. Det er heller ikke anledning å parkere på området foran inngang til kunstgressbanen på grunn av kommunens behov for vedlikehold.

 

 eikelivgs
eikelivgs

 

 

 

Kontaktperson

Ove Brugård

Administrasjonsleder

E-post ove.brugard@eikeli.vgs.no