Skriftlig eksamen våren 2020 er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Det er ennå ikke avgjort hvordan det blir med muntlig, muntlig-praktisk og tverrfaglig eksamen.