Bokavtale

Alle elever som er nye på Eikeli vgs, må ha en bokavtale. Den må være underskrevet av eleven og foresatt om eleven er under 18 år.

Bokavtale - kontrakt

Alle nye elever ved Eikeli vgs må ha skrevet under en bokavtale. Den er gjeldende for hele tiden du går på skolen.

Det gjelder særlig vg 1 elever, men alle nye elever MÅ skrive den ut og undertegne, samt foresatte, om eleven er under 18 år.

Bøker hentes på Biblioteket. Skal det byttes eller innlevere bøker skal de også leveres til Biblioteket. 

Man må ikke legge lærebøker i fra seg på skolen uten at de legges i bokskap med lås! Husk, man er økonomisk ansvarlig for det eksemplaret eleven har hentet på Biblioteket!

Kontaktperson

Hanne Lindblad

Biblioteksleder

E-post Hanne.Lindblad@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 17