Nyheter

Nasjonalbiblioteket

Tilgang til mange bøker (fulltekst), medier etc. kan alle få tilgang via Nb.no! Sjekk ut her.

Informasjon foresatte

Det er viktig at skolen har rett informasjon om foresatte. Derfor ber vi om at de som ikke har levert inn info eller har flyttet etc fyller ut skjema her.

Elev, lærling - og mobbeombud i Akershus

Spørsmål om fraværsgrensa? Karakterer? Mobbing? Vi kan reglene og kan hjelpe deg!

Åpen dag 24. Januar

Vi ønsker velkommen til åpen dag!

Eksamensvakter 2018

Vi ønsker eksamensvakter mai og juni!

Referater og pp fra foresattmøter

Vi legger ut alle PP etc fra våre foresattmøter. Du finner dem her!

Fotografering

Alle elever og noen ansatte skal fotograferes. Her finner dere tider for når din klasse skal møte! NB! Vær presis.

Nye regler om skolemiljøet

Nye regler om elevenes skolemiljø - nytt kapittel 9 A i Opplæringsloven

Busskort

Bor du mer enn 6 km fra skolen? Da har du krav på busskort

Karakter i fag med for høyt fravær

Ønsker du å klage på avgjørelsen om ikke vurdering i fag hvor du har for høyt fravær? Da kan du bruke dette skjemaet. Det må være gode grunner for denne søknaden, og du mener det er en høyst urimelig avgjørelse!