Nyheter

Holbergprisen 2018

Vi gratulerer Herman Roll Ludvigsen for å blitt en av tre finalister i Holdbergprisen 2018

Elevpc

Alle elever må ha bærbar data til skolestart ved oppstart til videregående opplæring. Her ser du hva du trenger, og hvor du evt kan skaffe det

Nasjonalbiblioteket

Tilgang til mange bøker (fulltekst), medier etc. kan alle få tilgang via Nb.no! Sjekk ut her.

Informasjon foresatte

Det er viktig at skolen har rett informasjon om foresatte. Derfor ber vi om at de som ikke har levert inn info eller har flyttet etc fyller ut skjema her.

Elev, lærling - og mobbeombud i Akershus

Spørsmål om fraværsgrensa? Karakterer? Mobbing? Vi kan reglene og kan hjelpe deg!

Åpen dag 24. Januar

Vi ønsker velkommen til åpen dag!

Eksamensvakter 2018

Vi ønsker eksamensvakter mai og juni!

Referater og pp fra foresattmøter

Vi legger ut alle PP etc fra våre foresattmøter. Du finner dem her!

Fotografering

Alle elever og noen ansatte skal fotograferes. Her finner dere tider for når din klasse skal møte! NB! Vær presis.

Nye regler om skolemiljøet

Nye regler om elevenes skolemiljø - nytt kapittel 9 A i Opplæringsloven