Nyheter

Busskort

Bor du mer enn 6 km fra skolen? Da har du krav på busskort

Karakter i fag med for høyt fravær

Ønsker du å klage på avgjørelsen om ikke vurdering i fag hvor du har for høyt fravær? Da kan du bruke dette skjemaet. Det må være gode grunner for denne søknaden, og du mener det er en høyst urimelig avgjørelse!

Foreldremøte 29. mars

Her finner du pp fra møtet

Eikeli vgs - Biblioteket

Lurer du på noe om læremidler?

Søknadskjemaer om å få karakter i fag med udokumentert fravær over 10 %

Har du høyt udokumentert fravær? Se her

Referat og PP fra foresattmøter

Her finner du presentasjoner fra de siste foresattmøter

Unntak fra fraværsregelen

Her er skjemaet du skal fylle ut og levere til kontaktlærer hvis du har gyldig fravær som skal unntas fra 10 %-regelen.

Fullmakt

Skole - hjem fullmakt. Elever over 18 år kan gi skolen fullmakt til informasjonsutveksling med foresatte om vesentlige forhold som karakterer, fravær og brudd på skolereglementet. Fullmakten gis til kontaktlærer, faglærer, rådgiver og skolens ledelse.

Eikeli vgs bygges ut

Eikeli vgs skal bygges ut til å kunne ha 596 elever.

Elever opprørt over klassekutt

Flere skoler mister klasser allerede neste år. På Eikeli vgs mister vi påbyggsåret, noe som gjør mange elever opprørt og skuffet.