Nyheter

Referat og PP fra foresattmøter

Her finner du presentasjoner fra de siste foresattmøter

Unntak fra fraværsregelen

Her er skjemaet du skal fylle ut og levere til kontaktlærer hvis du har gyldig fravær som skal unntas fra 10 %-regelen.

Fullmakt

Skole - hjem fullmakt. Elever over 18 år kan gi skolen fullmakt til informasjonsutveksling med foresatte om vesentlige forhold som karakterer, fravær og brudd på skolereglementet. Fullmakten gis til kontaktlærer, faglærer, rådgiver og skolens ledelse.

Eikeli vgs bygges ut

Eikeli vgs skal bygges ut til å kunne ha 596 elever.

Elever opprørt over klassekutt

Flere skoler mister klasser allerede neste år. På Eikeli vgs mister vi påbyggsåret, noe som gjør mange elever opprørt og skuffet.

Fysikk 2 var på Masterclass

Fysikk 2 deltok på Masterclass ved UiO, elever fra hele Europa deltok

Gratulerer revygruppa!

Eikeli revyen "Slakt" fikk gode anmeldelser i avisene.

Prosjekt

Eikeli vgs er med på et nytt prosjekt som heter " Mobilfri undervisning".

Elevundersøkelse

Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet gjennomføres for VG1 og VG2 i perioden 7.12-18.12. Hensikten er at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen.

Besøk på Blindern

Kjemi 2 var på besøk ved Realfagbiblioteket på Blindern.