Nyheter

Nytt fra Lånekassen

Noen nye regler om grunnstipend fra Lånekassen

For russen

Torsdag 7.mai-fredag 8.mai arrangerer Sex og samfunn i samarbeid med Russens Hovedstyre russens dag hos Sex og samfunn.

Søke høyere utdanning?

Skal du søke høyere utdannelse til høsten? Vet du hva du skal søke? Trenger du rådgivning så ta kontakt med Mona Berit Standahl.

Eikelirevyen Alterego

Budstikkas anmelder av "Alterego" kan du finne her

Aktivitetsdag

Husk å melde deg på aktivitet. Skjema for påmelding fås av lærer

Søke om skoleplass for neste skoleår

Nå har alle valgt fagene de skal ha på Eikeli til neste skoleår. Nå må dere søke fylket om skoleplass. Det må alle elever i vg1 og vg2 gjøre innen 1. mars. Glemmer du å søke, risikerer du å miste plassen din på skolen.

PowerPoint fra foreldremøtet i Vg1 13. januar

Informasjon fra møtet med foresatte om elevenes psykososiale miljø. Skolen takker for godt fremmøte og gode tilbakemledinger fra foresatte

Foredrag fra nasjonalt senter for fremmedspråk

Vg 1 og vg 2 har hørt på foredrag av Eskil O. Vestre, som la vekt på viktigheten av å kunne et fremmedspråk utenom engelsk.

Karrièredagen ble en suksess

Mange flotte foredrag, og mange elever som fikk innblikk i forskjellige muligheter i yrkeslivet

Innsamlingen til Prosperity Girls High School

Igjen har elevene på Eikeli overgått seg selv. Innsamlingen på Sierra Leonedagen innbrakte kr 160 248.- Klasse 3STC var de beste og samlet inn kr 515 per elev.