Nyheter

Søke om skoleplass for neste skoleår

Nå har alle valgt fagene de skal ha på Eikeli til neste skoleår. Nå må dere søke fylket om skoleplass. Det må alle elever i vg1 og vg2 gjøre innen 1. mars. Glemmer du å søke, risikerer du å miste plassen din på skolen.

PowerPoint fra foreldremøtet i Vg1 13. januar

Informasjon fra møtet med foresatte om elevenes psykososiale miljø. Skolen takker for godt fremmøte og gode tilbakemledinger fra foresatte

Foredrag fra nasjonalt senter for fremmedspråk

Vg 1 og vg 2 har hørt på foredrag av Eskil O. Vestre, som la vekt på viktigheten av å kunne et fremmedspråk utenom engelsk.

Karrièredagen ble en suksess

Mange flotte foredrag, og mange elever som fikk innblikk i forskjellige muligheter i yrkeslivet

Innsamlingen til Prosperity Girls High School

Igjen har elevene på Eikeli overgått seg selv. Innsamlingen på Sierra Leonedagen innbrakte kr 160 248.- Klasse 3STC var de beste og samlet inn kr 515 per elev.

Ungdomsbedriftene på Eikeli hadde utstilling

Elleve ungdomsbedrifter viste hva de har jobbet med i høst. Alt fra silkehårbånd og organisering av leker for barn til ustyr for lettere bæring av ski og staver og apper for travle foreldre og folk som vil gjøre det enkelt å gi penger til gode formål

Karrieredagen torsdag 8. januar

Karrieredagen på Eikeli gir deg en unik mulighet til å velge riktig linje i Vg2 og Vg3. Vi får besøk av spennende foredragsholdere, foreldre som forteller om sine yrker og mange universiteter og høyskoler. Og tidligere elev på Eikeli forteller om sitt valg. Dere vil få utdelt program rett etter jul.

Til alle elever i vg 1

Alle elever i Vg1 på SSP må velge linje for neste skoleår. Fristen for valget er utsatt til 12. januar. Etter vi har hatt karrieredagen.

Fagvalg vg 1

Ønsker du å laste ned PP fra foreldremøte 3. desember?

Utlån av lærebøker

Mistet boken din? For å få ny, må du betale for den du har mistet først. Det er i henhold til utlånskontrakten som du og dine foresatte har samtykket i.