Samarbeid med Politiet

Akershus fylkeskommune har en avtale med Politiet. Avtalens formål er å styrke det narkotikaforebyggende arbeidet i de videregående skolene gjennom et formalisert samarbeid.

Informasjon om forebyggende samarbeid med Politiet

·        Det gjøres kjent at skolens fellesområder herunder skolegårder, kantine, korridorer, fellestoaletter og andre åpne områder er offentlige og vil kunne bli gjennomsøkt med narkotikahund. I tillegg får elever og lærere vite at politiets narkotikahunder flere ganger i løpet av skoleåret vil kunne avlegge disse områdene besøk, gjerne uanmeldt, med skolens godkjenning. Dette er et viktig forebyggende tiltak for å bidra til at elevene avholder seg fra å gjemme narkotika på skolen.
 
·        Elevene og foresatte orienteres om at forebygging er en sentral politioppgave, og at dette er en del av den samlede innsatsen politiet og ledelsen ved skolen gjør for å forebygge narkotikaovertredelser.
 
·        En forebyggende narkotikainnsats innebærer at politiet avlegger skolen et besøk.»
Les vedlegget i kolonnen til høyre for mer informasjon