Makkerskap

Makkerskap og VIP makkerskap er opprettet for å bedre elevenes skolemiljø, samt lette overgangen fra ungdomskole til vgs.

 H.L
H.L

 

Eikeli bruker Skoleprogrammet VIP fra Vestre Viken.

Hovedmålsettingen er:

  • en mykere overgang fra ungdomsskole til VGS
  • at elevene skal bli kjent med flere i klassen
  • å skape et tettere og tryggere klassemiljø tidlig
  • å øke elevers sosiale kompetanse
  • å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket

 

  • Skolestart kan være avgjørende for elevenes læringsmiljø. Da dannes viktige relasjoner og VIP-makkerskap brukes i dette arbeidet.
  • Klassen blir fra første skoledag delt inn i makkerskap på to personer. ​​Disse makkerskapene tilhører igjen en makkergruppe. ​Makkerskapene og makkergruppene har oppgaver i forhold til hverandre, og skiftes etter en stund.
  • VIP-makkerskap er et praktisk verktøy som gagner læringsmiljøet og trivsel.

 

Kontaktperson

Cecilie Duus

Sosialpedagogisk rådgiver

E-post Cecilie.Duus@eikeli.vgs.no