Viktig å huske til eksamen

Ta med tillatte hjelpemidler, oppdater datamaskinen din og husk legitimasjon!

NB! INGEN FÅR LÅNE LÆREBØKER TIL PRØVER ELLER EKSAMEN! MAN MÅ DERFOR HUSKE PÅ ALLE TINGENE SINE! 

- Du skal møte 08.15 på oppsatt rom

- Hvor skal du sitte? Sjekk dette.

 - Egenkontroll av PC/Mac NB! Sjekk om alle tillganger er tilgjengelig, om du har oppdatert                         alt som skal oppdateres! Ordbøker på nett etc.

                 - Sjekk om Clarify fungerer! 

                 - Brettboka - last ned appen så den virker offline (bare for de som har tilgang)

                 - Unibok - last ned bøker til Offline - sjekk at det virker uten nett!

                 - De som skal bruke IntoWords må ha sjekket om det fungerer i god tid FØR                                              eksamensdagen! Gå til rådgiver eller bibliotekar!

                 - Pc/Mac må være avslått når du møter på eksamen. Den må også være                                                    opptatert i god tid før eksamensdagen! Dette er viktig!

- Sjekk - oppdatere Geogebra

- Backup

- Hvordan leveres eksamensoppg? Hvordan logger jeg på PGSA? 

- Malen til innføringsark egen mal

- Hvilke hjelpemidler kan jeg ha med? Se her: 

lærebøker, notater etc. 

div. skrivesaker, kalkulator, linjal

Sjekk hvilke proggrammer som er tilgjengelige uten internett. Hva trenger/bruker du?

 NB! Minner om at det lånes ikke ut lærebøker, pc, kalkulatorer, penner og blyanter etc. Elevene må selv huske alt utstyr de trenger for gjennomføring av eksamen!