Eksamensplaner

Her vil du finne eksamensplaner for hvert år, 2019 er klar.

Viktig Informasjon til alle elever om eksamen

Du kan også laste det ned under "vedlegg" i høyre kolonne!

 Generelt om eksamen

Minner om at datamaskinen MÅ være avslått på oppmøte til eksamen. Den må også være oppdatert, samt at man må ha sjekket om div programmer fungerer som de skal.

Man har ikke anledning til å gjøre dette når eksamen har startet!

 

Viktig Informasjon til alle elever om eksamen

våren 2019

 

  • Meldinger om skriftlig trekkfag og muntlig eksamen gis ikke over telefon.
  • Hvis du ønsker å klage på standpunktkarakter eller eksamen, henvend deg snarest til eksamensansvarlig (Liv Ragna Rohde Wang) for klageskjema og eventuelt ytterligere informasjon. Se også skolens hjemmeside for informasjon

http://www.eikeli.vgs.no/for-elever/regler-og-rutiner/

  • All informasjon om eksamen ligger på skolens hjemmeside:

http://www.eikeli.vgs.no/for-elever/eksamen/

 

 Generelt om eksamen

Onsdag 15. mai kl. 09.00. Melding om skriftlige trekkfag. Alle elever må møte på skolen denne dagen.

  • Elever i Vg3 får utlevert konvolutt om sitt trekk på oppsatt rom. Se infotavle i vestibyle for hvor du skal møte.
  • Elever i Vg1 og Vg2 får vite trekket ved oppslag i vestibyle. Elever som er trukket ut til eksamen går ned i auditoriet for eksamensorientering. Orienteringen starter kl 09.15.

 

Legg merke til følgende:

  • Ditt kandidatnummer, det er bare dette du skal benytte til eksamen
  • Hvor du skal sitte under eksamen
  • Hvilke(t) fag du skal opp til eksamen i og hvilken dag. Enkelte fag har forberedelsesdag, med oppmøte på skolen kl 09.00
  • Oppmøte til skriftlig eksamen er senest kl 08.30. Husk legitimasjon.

 

Elevene innen studiespesialisering og service og samferdsel:

                Vg3 -     Alle elever trekkes ut i fire fag, 3 skriftlige og ett muntlig eller muntlig-praktisk fag

Vg2 -     Alle elever trekkes ut i til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.

Vg1 -     ca. 20 % av elevene trekkes ut til eksamen i ett fag. Skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk

Vg1 og Vg2 Service og samferdsel – 20 % av elevene trekkes ut til skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk eksamen. I tillegg skal alle elever i 2SSS opp til en tverrfaglig praktisk eksamen.

 

MENER DU AT DU ER TRUKKET UT I FEIL FAG ELLER MANGLER FAG – TA STRAKS KONTAKT MED SKOLENS KONTOR

Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Offentliggjøring av trekk til muntlig eksamen skjer 48 timer før eksamensgjennomføring i vestibylen kl. 09.00. Det er oppmøteplikt.

Melding om trekk

Trinn og klasser

Muntlig, muntlig praktisk og praktisk eksamen

Onsdag 12. juni kl 09.00 

Vg2 SSS

Tverrfaglig eksamen fredag 13. juni

Onsdag 5. juni kl 09.00

Vg3 SSP – Pulje 1

Fredag 7. juni

Onsdag 12. juni Kl 09.00

Vg3 SSP – Pulje 2

Fredag 14. juni

Tirsdag 18. juni kl 09.00

Vg1 og Vg2 SSP og SSS

Torsdag 20. juni

 

 

VIKTIGE DATOER:

 

Dato

Kl.

Hva

15. mai

 

Kl 09.00

Offentliggjøring av trekk til skriftlig offentlig eksamen

Vg3 får personlig brev med opplysning om trekk på oppsatt rom, se egen plan

Vg1 og Vg2 – ved oppslag i vestibyle

7. juni

Kl 12.00

Offentliggjøring av standpunktkarakterer for Vg3 og 2SSS på skolearena.

11. juni

Kl 15.00

Vg3 – Klagefrist, hurtigklage standpunktkarakter

Hurtigklagene blir behandlet i begynnelsen av juli. Klagene må begrunnes og skrives på pc på egne skjemaer. For retningslinjer og skjemaer se skolens hjemmeside eller benytt vedlagt link. Klagene leveres underskrevet på skolens kontor innen fristen.    http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/videregaende-skole/klage-pa-karakter/ 

17. juni

Kl 18.00

Avslutning for Vg3,  for elever og foresatte

18. juni

Kl 15.00

Klagefrist for klager til muntlig, praktisk og muntlig-praktisk eksamen for Vg3 og 2SSA

18. og

19.  juni

 

Fellessensur offentlig skriftlig eksamen. Karakterene blir offentliggjort på Skolearena etter hvert som de kommer inn.  Eventuelle klager meldes skriftlig med brev eller epost til skolens kontor post@eikeli.vgs.no eller eksamensansvarlig

Liv Ragna Rohde Wang liv.ragna.rohde.wang@eikeli.vgs.no

15. og 18 juni

Egen plan

Vg3 - Innlevering utlånsbøker og tømming og rengjøring av bokskap

18. juni

Kl 12.00

Offentliggjøring av standpunktkarakterer for Vg1 og Vg2 SSP og 1SSS på skolearena

18.-21. juni

Egen plan

Vg1 og Vg2 - Tømming av bokskap og innlevering av lærebøker Egen plan for innlevering av bøker kommer.

21. juni

Egen plan

Vg1 og Vg2 - Siste skoledag – avslutning i klasserom

25. juni

Frist

Kl 12.00

Vg3 – Klagefrist,  hurtigklage skriftlig eksamen – klagene meldes skriftlig til eksamensansvarlig  Liv Ragna R. Wang liv.ragna.rohde.wang@eikeli.vgs.no

26. - 28. juni

 

Vitnemål/kompetansebevis kan hentes på skolen i kontorets åpningstid kl 09.00-15.00

1.juli

 

Frist for ettersending av dokumenter og vitnemål til Samordna opptak(SO)

5. juli

Frist

Kl 13.00

Vg1, Vg2 og Vg3 - Klagefrist, standpunktkarakter, alle elever

Klager på standpunktkarakter må begrunnes, skrives på pc og føres  

på egne skjemaer.  For retningslinjer og skjemaer, se skolens hjemmeside eller 

benytt vedlagt link. Klagene leveres underskrevet på skolens kontor innen fristen. http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/videregaende-skole/klage-pa-karakter/

5. juli

Frist

Kl 13.00

Vg1, Vg2, Vg3 – Klagefrist, klage skriftlig eksamen. Klagen meldes skriftlig til skolens kontor post@eikeli.vgs.no  eller eksamensansvarlig pr brev eller epost, Liv Ragna R. Wang liv.ragna.rohde.wang@eikeli.vgs.no

08. juli – 3. aug.

 

Skolens kontor holder stengt. Ved viktige henvendelser send epost til

post@eikeli.vgs.no . Henvendelser om  vintemål/komp.bevis sendes til  eksamensansvarlig liv.ragna.rohde.wang@eikeli.vgs.no