Eksamensplaner

Her vil du finne eksamensplaner for hvert år.

Viktig Informasjon til alle elever om eksamen

Du kan også laste det ned under "vedlegg" i høyre kolonne!

 Generelt om eksamen

Minner om at datamaskinen MÅ være avslått på oppmøte til eksamen. Den må også være oppdatert, samt at man må ha sjekket om div programmer fungerer som de skal.

Man har ikke anledning til å gjøre dette når eksamen har startet!

 

Viktig Informasjon til alle elever om eksamen

 

  • Meldinger om skriftlig trekkfag og muntlig eksamen gis ikke over telefon.
  • Hvis du ønsker å klage på standpunktkarakter eller eksamen, henvend deg snarest til eksamensansvarlig (Liv Ragna Rohde Wang) for klageskjema og eventuelt ytterligere informasjon. Se også skolens hjemmeside for informasjon

http://www.eikeli.vgs.no/for-elever/regler-og-rutiner/

  • All informasjon om eksamen ligger på skolens hjemmeside:

http://www.eikeli.vgs.no/for-elever/eksamen/

 

 Generelt om eksamen

  • Elever i Vg3 får utlevert konvolutt om sitt trekk på oppsatt rom. Se infotavle i vestibyle for hvor du skal møte.
  • Elever i Vg1 og Vg2 får vite trekket ved oppslag i vestibyle. Elever som er trukket ut til eksamen går ned i auditoriet for eksamensorientering. Orienteringen starter kl 09.15.

 

Legg merke til følgende:

  • Ditt kandidatnummer, det er bare dette du skal benytte til eksamen
  • Hvor du skal sitte under eksamen
  • Hvilke(t) fag du skal opp til eksamen i og hvilken dag. Enkelte fag har forberedelsesdag, med oppmøte på skolen kl 09.00
  • Oppmøte til skriftlig eksamen er senest kl 08.30. Husk legitimasjon.

 

Elevene innen studiespesialisering og service og samferdsel:

 Vg3 -     Alle elever trekkes ut i fire fag, 3 skriftlige og ett muntlig eller muntlig-praktisk fag

Vg2 -     Alle elever trekkes ut i til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.

Vg1 -     ca. 20 % av elevene trekkes ut til eksamen i ett fag. Skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk

Vg1 og Vg2 Service og samferdsel – 20 % av elevene trekkes ut til skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk eksamen. I tillegg skal alle elever i 2SSS opp til en tverrfaglig praktisk eksamen.

 

MENER DU AT DU ER TRUKKET UT I FEIL FAG ELLER MANGLER FAG – TA STRAKS KONTAKT MED SKOLENS KONTOR

 

Kontaktperson

Liv Ragna Rohde Wang

Avdelingsleder realfag

E-post Liv.Ragna.Rohde.Wang@eikeli.vgs.no