Heldagsprøver

De samme reglene som gjelder for eksamen, gjelder også her. Det betyr at du må sjekke nøye alt utstyret du skal ha med deg, som bøker, pc/Mac, samt om software du trenger er lastet ned!

NB! INGEN kan låne lærebøker eller pc på prøvedagen!! 

  • De som bruker Brettboka/Unibok MÅ sjekke at bøkene er lastet ned! Ellers er de ubrukelige da det ikke er nett
  • Er ordbøkene lastet ned rett? Clarify? Spør Bibliotekar om du ikke har gjort dette.
  • Er Pc'n eller mac'n oppdatert?
  • Er maskinen din slått av før du starter prøven? Det holder ikke med hvilemodus! 
  • Skrivesaker og kalkulator må du selv huske. Man får ikke låne på skolen!!

 

Alle må lære å forberde seg til prøver og eksamner. Dvs at man må selv sørge for det utstyret man trenger for å gjennomføre sin prøve. 

Husk at de samme reglene som for eksamensgjennomføring gjelder for heldagsprøver også! 

https://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Opplering/Videregaende-skole/Eksamen/Sjekkliste-for-eksamensgjennomforing/