Fordypningsoppgaven

Fordypningsoppgaven i Norsk, eller særemne som den også blir kalt, blir av mange ansett for å være den største litterære oppgaven på vgs. Her finner du kilder og tips!

 H.L
H.L

Hva trenger du for å starte oppgaven? Hvilke ideer har du? Hva liker DU å lese om eller syntes er spennende?Det kan være lurt å velge noe man finner morsomt eller interessant. Da går det lettere.

Deichman (se her) eller under "Lenker", har mange flotte innfallsvinkler! Anbefaler å se på det. Ellers kan du jo forsøke å finne litt nye ideer enn de som stadig går igjen hvert år, som læreren har sett og hørt utallige ganger. Finn noe nytt! Det er ikke så vanskelig. Bruk resurssene så vil ideene komme! 

NB! Om dere må logge inn på BS Film & Bok, BS serier og krimhelter, ta kontakt på biblioteket! 

 Oppsett av oppgaven

Oppgaven skal inneholde:

  • En innholdsfortegnelse som viser hvordan stoffet er organisert. Alle kapitteloverskrifter skal komme frem i innholdsfortegnelsen. Er kapitlene nummerert, skal numrene være med i innholdsfortegnelsen.
  • Ei innledning: Innledninga forteller hva du skal skrive om og hvordan du organiserer stoffet. Den viktigste delen av innledninga er presentasjon av problemstillinga. Denne kan enten være formulert som et spørsmål, en påstand eller et formål. Problemstillinga hjelper deg å avgrense teksten og se hva som er sentralt. Den gjør det lettere å disponere oppgaven og trekke konklusjon.
  • En hoveddel: Hoveddelen skal ha en klar struktur. Den skal være delt inn i avsnitt og kapitler. Nye avsnitt uten overskrifter markeres enten med innrykk eller med dobbel linjeskift. Nye kapitler skal ha egne overskrifter, og det skal være god flyt mellom kapitlene. I hoveddelen gjør du det du sier at du skal gjøre i innledninga. Hoveddelen er den største delen av oppgaven.
  • En konklusjon som avrunder oppgaven. I konklusjonen presenterer du resultatet av undersøkelsen, det du har funnet ut. Det skal gå en ”rød tråd” gjennom oppgaven, det skal være en klar sammenheng mellom innledning, hoveddel og konklusjon.
  • Ei litteraturliste som viser hvilke verk du har brukt i oppgaven. Av litteraturlista vil en kunne lese hvor faglig oppdatert du har vært, samtidig som den gir leseren ideer til videre lesning. Ikke henvis til noe du ikke har lest.
  • Vedlegg brukes ikke i litterære oppgaver. For språklige oppgaver forholder det seg ofte annerledes. Som vedlegg legges materiale man selv har samlet inn, eller skjemaer man har benyttet til oppgaven. Vedleggene fungerer som dokumentasjon eller supplement til oppgaven. Vedlegg som ikke er nevnt i teksten, behøver man ikke legge ved. Er det mange vedlegg, bør de nummereres.

(Senja vgs, 2011)