Skolestart

Her vil du finne informasjon om å starte på Eikeli vgs. Tidspunkter, lærebøker, data etc vil stå her.

Skolestart 

 H.L
H.L

Oppmøte 1. skoledag

NB! Er du forhindret fra å møte første skoledag, MÅ det sendes skriftelig beskjed på post@eikeli.vgs.no Dette er veldig viktig, da man kan miste skoleplassen om beskjed uteblir.

 

 

Alle elever skal møte i auditoriet. Alle elever får utlevert en avtale for bokskap. Denne må underskrives før man kan ta skap i bruk. De som er under 18 år må ha underskrift fra foresatt. 

NB! Alle vg 1 elever MÅ ha underskrevet bokkontrakt for å få lærebøker! Den kan lastes ned fra denne siden.

Alle spørsmål ang skolehverdagen får du svar på når du har startet på skolen å fått tildelt kontaktlærer og klasse. 

Lærebøker

Lærebøker hentes på Biblioteket. Elevene henter selv de bøkene de skal ha dette semesteret, så det kan være lurt å skrive ut boklisten din (se lenke i høyre kolonne).

NB! Alle NYE elever må skrive under bokavtalen før man kan hente bøker (Last ned kontrakt). Det er lurt om du skriver ut denne og tar den med første skoledag. Elever under 18 år må ha foresattes underskrift!

Tidspunkt for henting av lærebøker er som følger:

 

NB! Husk hengelås til bokskap!! Ellers blir bøker "borte"...

 

NB! Vg 1 MÅ ha med underskrevet utlånskontrakt. Alle nye elever må ha dette!