Utlån av lærebøker

Alle elever i videregående skole får låne bøker fra skolen. Eleven står ansvarlig for de lånte bøkene, og elever under 18 år må foresatt stå ansvarlig for.

Utlånskontrakten som alle nye elever må ha med for å få låne bøker, ligger under "Filer" - Reglement for utlån av læremidler

 

Alle nye elever må ha med undersklrevet kontrakt før de får utlevert bøker. Dette gjelder selvfølgelig alle elever på vg 1, men også ny elever på vg 2 og 3.

Les kontrakten! Bøkene skal beskyttes med bokbind. Man kan bli erstaningspliktig om boken er skadet fordi man unlot å følge dette påbudet.

Om man skulle miste bøker underveis, så må man først erstatte de tapte bøkene før man får utlevert nye.

Ved tap av lærebøker under skoleåret

Om man man skulle miste bøker/læremidler under skoleåret, må disse erstattes før nye utleveres. Vi har sett oss nødt til å endre våre rutiner i dette henseende da veldig mange ikke fulgte våre rutiner med bokskap og låsing av dette. Bøkene MÅ ha bokbind eller merkes slik at man igjenkjenner sin bok. 

Om man trenger nye bøker:

  • Gå til Bibliotekaren å få bekreftet at boken ikke har blitt innlevert på Biblioteket
  • Om boken ikke har kommet til rette, få pris fra Bibliotekaren
  • Betal på kontoret
  • Hente ny bok på Biblioteket. Kvittering på betalt eksemplar må medbringes.
  • NB! Man får IKKE låne bok til prøver, eksamner etc om man har mistet sitt eks. Da må man gjøre som punktet over sier, kjøpe nytt eks.