Oppfølgingstjenesten

Jeanine Brigitte van Halteren

Jeanine er på skolen hver fredag. Hvis du vil snakke med henne kan du sende en mail.

Har du barn som av en eller annen grunn har høyt skolefravær, eller ikke trives på skolen? Last ned dok under "Filer".