Informasjon om foresatte

Det er viktig at skolen til enhver tid har rett informasjon om elevenes og foresattes kontaktinformasjon. Fyll derfor ut skjemaet under, eller klikk på lenken i høyre kolonne